Destacat

La fusió d’ACAV i UCAVE, per als seus presidents

Els presidents d’ACAV i d’UCAVE exposen als lectors de Comunicatur el valor de la fusió de les dues associacions que donarà com a resultat la plataforma més potent de l’Estat en el sector de les agències de viatges

-Francisco Carnerero, president d’ACAV

La unió d’ACAV i UCAVE que es materialitzarà el proper 1 de gener, suposarà una important fita per al sector de les agències de viatges, el qual a Catalunya es veurà representat per una única veu i una única associació, que actuarà com a lobby davant institucions i administracions. Sens dubte suposarà un important reforç pel sector en uns moments de canvis i d’incerteses econòmiques i socials.

Aquesta unió es produeix després d’un llarg procés de converses i d’entesa entre les dues patronals, el qual va donar lloc a un acord de fusió que va ser aprovat per les assemblees d’ACAV i UCAVE.

La nova associació, d’àmbit estatal, comptarà amb la força de més de 500 agències de viatges associades de totes les tipologies, tant emissores, receptives, amb producte propi, touroperadors o empreses de creuers.

Així mateix es crea amb vocació d’oferir uns majors serveis i prestacions als associats. Tant ACAV com UCAVE compten, a dia d’avui, amb equips de treball professionals i especialitzats en matèria turística, i és precisament la suma d’aquests equips i de les sinèrgies d’ambdues associacions el que permetrà oferir als associats uns serveis encara més amplis i de més qualitat.

Considero que és un pas endavant per al sector i per a les agències de viatges que en formarem part d’aquesta nova associació.

-Rafael Serra, president d’UCAVE

La reorganització associativa catalana amb la fusió de les dues entitats és un objectiu perseguit des de fa uns anys. Es tracte d’un llarg procés de reunions i converses que des de el meu primer any com a President ha estat en el full de ruta com un aspecte cabdal per al sector de les agencies de viatges minoristes. Les sintonies entre les dues presidències ha estat sempre molt favorable per apropar sinergies i una clara i ferma voluntat ha fet possible que després dels darrers 4 anys, enguany s’hagi signat l’acord de fusió entre ACAV i UCAVE.

Aquest acord ha de procurar al sector del turisme un revulsiu en un sentit positiu tant per a les empreses turístiques vinculades amb major o menor mesura a l’àmbit associatiu, com per a totes les agencies de viatges, perquè el resultat de la suma ha de procurar a les pimes més serveis i prestacions i una major atenció personalitzada a cada perfil d’agència de viatges.

El valor associatiu, més que mai, ha de ser imprescindible.

ACAV+UCAVE serà la plataforma d’agències de viatges més forta d’Espanya, amb més de 500 empreses adherides, amb un equip de treball professional i especialitzat en cada matèria. Un enfortiment del departament jurídic, la representació a la CEAV (Conferación Española de Agencias de Viajes) i a ECTAA (Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores), un enriquiment del departament de formació que pot implicar-se en moltes altres qüestions. En definitiva una nova entitat única.

En un panorama econòmic i social global força asfixiant, la unió és vital per fer front amb força i capacitat a tot el que el futur ens depara.

Com a professional del sector amb més de 20 anys amb agencia de viatges i com a President d’UCAVE en els darrers 4 anys, el procés de fusió representa una gran pas, un gran triomf per tots nosaltres que dignifica al sector i que aporta garanties i qualitat de servei envers al client final, i també davant de les administracions, concretament amb la Direcció General de Turisme de Catalunya que cada cop més escolta a la empresa privada i consensua accions conjuntes.

Back to top button