superior

Estudis

La Diputació de Barcelona constata que 9 de cada 10 persones consideren el turisme beneficiós a l’Entorn de la ciutat

Les persones que viuen a l’Entorn de Barcelona, és a dir els ciutadans de les comarques de la demarcació, amb l’excepció del Barcelonès, consideren que el turisme es beneficiós pel seu territori en nou de cada deu enquestats. A més, el 63% cita l’aportació econòmica com el més positiu del sector. Altres aspectes positius citats són l’intercanvi cultural (9,8%) i la creació de llocs de treball (7,4%).

Altres dades interessants són les que fan referència al consens sobre la necessitat de continuar fomentant el turisme (90%) o que la seva comarca hauria d’atraure més turistes (40%).

A l’altre banda de la balança, citen com el més negatiu del turisme l’aglomeració i superpoblació (20,2%), el turisme de borratxera o de festa (16,6%) i l’incivisme i la mala educació (13,7%). Un 40% del enquestats creu que s’està arribant al límit de la capacitat per poder absorbir el turisme.

Aquestes són algunes de les principals dades que reflecteix l’estudi realitzat pel Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona titulat “L’opinió ciutadana sobre el turisme a l’Entorn de Barcelona”.

Els apartats de l’enquesta són força variats, destacant, per exemple, algunes de les preguntes següents:

  • Quin sector o activitat econòmica creu que aporta més riquesa a la seva comarca?
  • Em sabria dir algun lloc turístic de la província de Barcelona, sense tenir en compte la ciutat de Barcelona? En aquest cas, Sitges i Montserrat són els indrets més citats.
  • Creu que el turisme és beneficiós per a la seva comarca?
  • Què és el més positiu del turisme?
  • Què és el més negatiu del turisme?
  • Com valora la gestió que es fa del turisme a la seva comarca?

L’estudi també valora la relació personal dels enquestats amb el turisme, resultant que quasi el 13% treballa o conviu amb algú que treballa en alguna activitat relacionada amb el turisme a la seva comarca. Al mateix temps, quatre de cada deu han tingut alguna relació amb un turista que ha anat a la seva comarca en el darrer any.

Vull veure els resultats de l’enquesta

Articles relacionats

Back to top button