superior

Transport

La creuada ambiental de Barcelona, ara contra el Port

El Port de Barcelona nega les dades de contaminació ambiental que se li atribueixen per la seva activitat. Davant la lluita encetada pels responsables del govern municipal de la capital catalana contra els creuers, el Port desmenteix que les dades que es publiquen siguin correctes.

En un comunicat oficial, “el Port de Barcelona lamenta la manipulació que fa l’Ajuntament de Barcelona de les dades d’emissions de CO2 de l’activitat portuària”.

L’ajuntament calcula que el Port emet 5,3 milions de tones de CO2 i l’autoritat portuària s’ha afanyat a desmentir-ho. “Les emissions directes i indirectes de CO2 de l’activitat portuària a Barcelona representen unes 315.000 tones/any, segons uns primers càlculs realitzats seguint les metodologies acceptades pels experts a nivell internacional. Aquesta xifra queda, doncs, molt lluny de la dada de més de 5,3 milions de tones d’emissions de CO2 que imputa l’ajuntament”, han explicat.

De fet, els responsables municipals atribueixen al Port i l’Aeroport de Barcelona una emissió de CO2 quatre vegades superior al conjunt de la ciutat (transit rodat, llars, gestió de residus…) Concretament atribueix a la ciutat 3,4 milions de tones de CO2 anuals mentre que el volum d’emissions del Port de Barcelona seria de 5,3 milions de tones de CO2 i l’aeroport 7,6 milions de tones. Ambdues infraestructures sumarien gairebé 13 milions.

Però en el cas del Port, a més, les dades municipals li atribueixen altres afectacions sobre la qualitat de l’aire. El port pot arribar a generar fins el 12% de les partícules en suspensió de l’aire que hi ha a la ciutat i més del 7% dels òxids de nitrogen.

Com a reacció a aquesta contaminació l’ajuntament vol que el port no ampliï terminals de creuers i redueixi les escales dels grans creuers i el port es defensa dient que amb els seus càlculs “el Port de Barcelona emet 10 vegades menys CO2 que la ciutat de Barcelona”. Guerra de xifres.

Articles relacionats

Back to top button