superior

abajo

Allotjament

Finançament per a la renovació d’hotels a Euríbor +0,1%

L’Institut Català de Finances (ICF) ha llançat una línia de crèdits en condicions preferents per a les empreses hoteleres que vulguin rehabilitar els seus allotjaments a Catalunya.

La Generalitat destina una partida procedent de l’Impost sobre estades en establiments turístics (la taxa turística), per bonificar el tipus d’interès de l’ICF. D’aquesta manera, les condicions dels préstecs atorgats per l’ICF es redueixen a Euríbor 12 mesos + 0,1% en cas de les PIMES, i Euríbor 12 mesos + 1,1% en el cas de la resta d’empreses.

Entre les condicions per sol·licitar aquests crèdits hi ha que l’empresa tingui la seu social o activitat a Catalunya i que sigui titular d’un establiment hoteler amb més de 25 anys d’antiguitat. L’hotel ha d’estar ubicat en un municipi amb una població censada inferior a 150.000 habitants.

Existeix un import mínim i màxim per a les inversions que han d’oscil·lar entre els 60.000 euros i els 2 milions d’euros. El termini d’execució de les actuacions subvencionables és d’un màxim de 2 anys i els termini de devolució del préstec és d’un màxim de 10 anys.

La Generalitat explica que “aquesta inversió no pot estar destinada a meres actuacions de manteniment o conservació de l’establiment hoteler, sinó que ha de garantir la transformació real de l’hotel aconseguint millores substancials i significatives en termes de qualitat de l’experiència turística, eficiència energètica i accessibilitat”. Les previsions de l’administració és que amb aquesta línia d’ajuts es mobilitzin entre 40 i 50 milions d’euros.

Més informació sobre els ajuts

Sol·licitud d’ajut per a la rehabilitació hotelera

Articles relacionats

Back to top button