Transport

L’AVE és insostenible econòmicament

Contundent, el Tribunal de Comptes ha criticat l’actual model de finançament de l’Alta Velocitat a Espanya. Ho considera inviable econòmicament.

El manteniment de la xarxa d’AVE no pot cobrir-se amb el sistema actual de finançament i està entrant en un endeutament creixent. El Tribunal considera que a llarg termini podria ser insostenible, més encara quan s’hagin de pagar els crèdits que té Adif contrets amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i que ara estan en període de carència.

El Tribunal de Comptes recomana a Foment i Adif que limitin les inversions que siguin altament deficitàries i que siguin racionals quan hagin d’incórrer en despeses i no iniciïn projectes no rendibles. Segons l’informe del Tribunal, a tancament de 2013, Adif Alta Velocitat acumulava un cost amortitzat de deute a retornar a partir de 2017 de 9.142 milions d’euros.

Recomana que els cànons que Adif cobra a l’operadora Renfe i a les futures explotadors privades de la xarxa AVE siguin més elevats i cobreixin els costos de manteniment. Actualment no cobreix ni la meitat del cost de la infraestructura. Això comportaria a un encariment molt important del bitllet, en cas contrari l’Alta Velocitat podria acabar en fiasco econòmic monumental com ja critiquen alguns partits polítics.

Mentre, les operadores privades interessades a gestionar algunes connexions ferroviàries quan entri en funcionament la liberalització d’aquest transport demanen una rebaixa d’aquest cànon per operar. En aquest sentit, el Tribunal de Comptes, afirma que de no pagar el manteniment de la xarxa amb aquest cànon s’estaria produint “transferències de fons del sector públic al privat”.

L’AVE Madrid-Sevilla és l’excepció, cobreix els costos en un 124%, el Barcelona-Madrid només cobreix el 65% del seu manteniment i en l’AVE Madrid-Valladolid el 16%.

Articles relacionats

Back to top button