superior

EmpresesEstudisReportatges

Els sous més baixos són a l’hostaleria i al turisme

El sector té una assignatura pendent, incrementar sous. Les retribucions dels empleats turístics integrada en el sector serveis és dels més baixos de l’economia.

Un recent estudi indica que a Barcelona l’hostaleria és el sector amb els sous més baixos de la ciutat. Els treballadors reben un salari de 15.000 euros bruts anuals, pràcticament la meitat del sou mitjà situat en uns 29.000 euros. Aquestes baixes retribucions dels empleats barcelonins contrasten amb els bons resultats turístics que està obtenint la capital catalana. Sens dubte l’estudi no ajuda a revaloritzar a un sector amb la imatge tocada a la ciutat.

A Espanya, un treballador de l’hostaleria cobra un sou mitjà de 13.800 euros. La identificació del turisme amb precarietat laboral està molt estesa. El sector que aporta més del 10% del PIB està en fase de liberalització. L’estacionalitat en la restauració o la subcontractació de treballs per part d’empreses de serveis no subjectes a convenis col•lectius en el cas de l’hoteleria contribueixen a la depreciació de les retribucions.

El sector és molt poc atractiu, amb els menors costos laborals i segurament amb una de les pitjors condicions laborals, pel que fa a horaris, jornades, períodes de vacances i festius. Els economistes consideren que el sector no busca una veritable professionalització dels seus treballadors quan els preus de l’hostaleria i el turisme tendeixen a l’alça i la seva estratègia és la de reduir els costos de contractació per fer front a despeses elevades de lloguers, amortitzacions i instal·lacions.

Empleats amb salaris líquids inferiors als d’un milerurista poden oferir un servei de qualitat? Possiblement sí, encara que el problema radica que amb aquests sous existeix molta rotació de treballadors la qual cosa comporta una manca de professionalitat. Amb tot, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), les persones ocupades en turisme està augmentant per sobre del 5%.

Articles relacionats

Back to top button