superior

DestinacionsEstudis

Els indicadors d’ocupació turística de l’entorn de Barcelona del mes de juny auguren un bon estiu

Els índex d’ocupació turística del mes de juny son positius en tres de les quatre tipologies d’allotjaments: hotels, turisme rural i càmpings, segons l’enquesta flaix del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquestes enquestes s’han convertit en un referent del món turístic, ja que s’elaboren des del 2009.

L’actual posa de manifest la bona marxa del turisme internacional a l’entorn de Barcelona en el primer semestre de 2016 i té una rellevància especial perquè en l’anàlisi no hi són presents ni la ciutat de Barcelona ni la comarca del Barcelonès.

Els establiments hotelers arriben al 74,6% d’ocupació
En el total de les comarques analitzades, l’ocupació ha estat del 74,6%, més de 6 punts percentuals respecte al mateix mes de juny del 2015 i és la més alta de tot el període 2010-2016. Les comarques que han tingut millors resultats són el Garraf i el Baix Llobregat, amb una ocupació per sobre del 80%.
Set de les deu comarques tenen ocupacions superiors a les del 2015, destacant els augments de l’Alt Penedès i Osona (més de 11 punts percentuals); del Baix Llobregat (+7,7 punts) i del Maresme (+7,3). L’augment d’aquestes dues comarques es valora molt positivament, ja que en conjunt representen el 70% de les places hoteleres a l’entorn de Barcelona.
Les comarques que han registrat caigudes en comparació a l’any passat són el Bages, el Berguedà i l’Anoia.

Resultats desiguals en el turisme rural
L’estudi posa de manifest la importància del turisme rural, que amb una ocupació del 39,6% creix més de 5,6 punts percentuals respecte al juny de 2015.
Però en aquest cas hi ha diferències notables entre la primera quinzena (caiguda de 2,1 punts) i la segona, que amb un 49,7% d’ocupació creix 13,7 punts i obté els valors més alts de tota la sèrie 2010-2016.
Aquestes diferències poden tenir la seva raó en el fet que aquest any la festivitat de Sant Joan fos divendres, possibilitant una sortida llarga de cap de setmana.
Per comarques, torna a destacar el Maresme (43,5% d’ocupació) i el Berguedà (41,6%), però els majors creixements són pel Vallès Oriental (+16,6 pp); el Berguedà (+13,3 pp) i el Maresme (+4,6pp).
Cal recordar que el Berguedà és la comarca amb més nombre de places de turisme rural.

Els càmpings de la marca Costa Barcelona creixen més de 9 punts
La mitjana d’ocupació dels càmpings durant el mes de juny és del 55,9%, més de 7 punts percentuals que l’ocupació de 2015. Però els resultats dels càmpings es presenten per marca turística i no per comarca, la qual cosa fa que la marca Costa Barcelona (comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, l’Alt Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental) arribi a un augment de 9,1 punts percentuals respecte als valors de 2015.
La marca Pirineus que només inclou el Berguedà és la que presenta el millor valor d’ocupació mitjana de tot el territori, amb un 61,8% d’ocupació.

S’estanquen els Apartaments Turístics
L’ocupació mitjana en aquesta tipologia d’establiments ha estat del 58,8%, una xifra que representa un decreixement de 4,5 punts percentuals respecte a 2015.
El fet més destacat és la diferència de comportament entre el litoral, que té una oferta més nombrosa i una ocupació de més del 64% (però inferior a la del 2015) i l’interior, que te una oferta més modesta (només 500 places) i una ocupació als voltants del 32% però amb un creixement de 2,6 punts percentuals.

Articles relacionats

Back to top button