superior

Càmpings

Els càmpings també volen la classificació per estrelles

El tradicional sistema de classificació dels càmpings espanyols per categories és considerat obsolet per bona part dels empresaris del sector i podria ser substituït en el futur per un nou sistema basat en estrelles, similar al dels hotels.

La Federació Espanyola d’Empresaris de Càmpings i Parcs de Vacances (FEEC) ha posat en marxa una iniciativa en aquest sentit, plantejant la petició a la Mesa de Directors Generals de Turisme de les 17 comunitats autònomes espanyoles, que n’està estudiant la viabilitat.

Els càmpings proposen que la classificació màxima sigui de 5 estrelles, equivalent a l’actual categoria de luxe. La de 4 estrelles es correspondria amb l’actual primera categoria, la de 3 estrelles amb la segona categoria i la de 2 estrelles amb la tercera categoria. Una de les raons argumentades per justificar aquest canvi de sistema és que permetria orientar millor els campistes europeus respecte a la categoria real dels càmpings espanyols, perquè en altres països, com ara França, s’utilitzen les estrelles.

Actualment ja hi ha molts càmpings espanyols que en els seus fulletons promocionals s’atribueixen estrelles, de manera que la proposta encaixa en aquesta dinàmica de mercat. D’altra banda, els professionals del sector consideren que classificar els càmpings per estrelles podria ajudar a millorar la seva imatge i augmentar el seu prestigi social, en utilitzar un simbolisme de qualitat propi de l’hoteleria i reconegut per tothom.

Cal veure, però, quan i com es podrà concretar aquesta iniciativa perquè de moment no hi ha un calendari per discutir-la i convertir-la eventualment en realitat. Cal recordar que les competències en matèria de Turisme corresponen a les comunitats autònomes, la qual cosa implica arribar a un acord amb cadascuna d’elles per tirar endavant la proposta. Agustí Valls

Back to top button