superior

EstudisReportatges

Eleccions catalanes 21D. Propostes de turisme dels programes electorals

A una setmana de les eleccions catalanes del 21 de desembre i enmig de la campanya electoral Comunicatur fa un repàs a les propostes de turisme que realitzen les formacions polítiques en els seus programes.

Tots els partits, en graus diferents, inclouen el turisme en els seus documents programàtics. Cap partit és massa exhaustiu en les seves propostes sectorials i en molts casos fan una exposició d’intencions sense detallar accions concretes. Aquest és un extracte dels programes.

-Junts per Catalunya. En el seu programa electoral defensa que l’activitat turística ha de comptar amb una política d’objectius compartits per un ampli consens social i empresarial. Per a la formació que encapçala Puigdemont el sector del turisme s’ha de desenvolupar des de la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.

La candidatura de JxCat es compromet a activar un pla pilot de reconversió de destinacions turístiques madures que porti a l’actualització i la regeneració de l’oferta existent. I per altra banda crearà una unitat especialitzada per facilitar inversions en les zones amb potencialitat i reforçarà el programa dels Plans de Foment de Turisme orientat als ens locals per aconseguir un millor reequilibri territorial i una major competitivitat.

A nivell normatiu proposa revisar i actualitzar la llei de turisme del 2002 per adequar el seu contingut a la realitat d’avui del sector. En aquesta mateixa línia elaborarà un Pla Territorial sectorial de Turisme de Catalunya per disposar d’una eina potent de planificació i ordenació sostenible de l’activitat.

-ERC. Esquerra Republicana fa una defensa de la taxa turística. En el programa expliquen que ha permès una millora en la promoció de les activitats turístiques a Catalunya i per això volen reformular-la i ampliar l’abast de la taxa com un factor regulador de la capacitat de càrrega en determinats productes, serveis i territoris. A més la taxa ha d’impulsar la planificació sectorial, la intel·ligència de mercat, la promoció i la millora d’infraestructures turístiques.

Els republicans consideren que han d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i Catalunya ha d’esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit -que no exclusivament de luxe-, amb una oferta diversificada que permeti assegurar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística. El turisme ha de contribuir també pels republicans en donar a conèixer a tot el món els trets que distingeixen Catalunya com a nació.

-PSC. El Partit dels Socialistes de Catalunya fa una aposta “per un turisme de qualitat, sostenible i ordenat. Sota aquestes premisses explica en mitja dotzena de punts les seves propostes polítiques per al sector basades el respecte a les singularitats territorials, la generació d’ocupació de qualitat i el diàleg constant entre sector turístic provat i les administracions.

Desenvoluparan un Pla pel foment coordinat de la innovació i l’emprenedoria en el sector turístic. També parla de liderar un debat en profunditat sobre l’estratègia turística catalana que ordeni i asseguri una governança equilibrada i una visió compartida a llarg termini i que consolidi un sistema de qualitat, excel·lència i de projecció internacional.

En l’àmbit més concret proposa generar nous actius i noves rutes turístiques, per assegurar la qualitat de l’activitat i l’ocupació, una distribució ordenada dels beneficis del turisme arreu de Catalunya. Per això inclouen un Pla de xoc per a l’especialització i modernització d’establiments i zones turístiques obsoletes. En aquest sentit, porten un programa per a la inversió, la formació, la innovació i la promoció tant d’establiments com de zones turístiques d’especial atenció.

Per últim fan referència al compliment legal i fiscal dels nous fenòmens d’economia col·laborativa en el sector turístic i, en paral·lel, proposen abordar l’anàlisi i discussió de les oportunitats i les amenaces de l’evolució del sector, junt amb les plataformes col·laboratives i amb el sector tradicional.

-Ciutadans dedica al turisme el penúltim dels seus deu capítols programàtics. Sota el títol “Recuperem Catalunya com a referent turístic internacional de primer nivell” la formació taronja considera que la imatge exterior de la destinació s’ha vist malmesa pel procés independentista. Entre els seus objectius està treballar “per recuperar la imatge d’una Catalunya atractiva, segura i tranquil·la, de manera que potenciarem el valor del nostre patrimoni cultural i natural perquè continuï sent un destí de referència”.

També es fixen a curt, mitjà i llarg termini garantir la convivència entre visitants i residents, per a establir les millores en les infraestructures i els serveis públics en municipis amb gran afluència turística en els mesos d’estiu, i mesures perquè els beneficis del turisme reverteixin en tota la població.

Captar nous mercats i nous congressos internacionals, diversificar l’oferta, impulsar un model de qualitat o potenciar el turisme rural i l’agroturisme per revitalitzar les zones rurals, són altes de les propostes programàtiques de Ciutadans.

-En Comú Podem posa el focus en la precarietat laboral. En el programa esmenta la “presència de fórmules empresarials mal anomenades “d’economia col·laborativa” que han suposat, a més d’una enorme destrucció de treball, l’emergència de noves formes d’economia submergida, sense garanties bàsiques per als treballadors/es”

El deteriorament de la qualitat laboral a Catalunya està provocant la vulneració de drets fonamentals a milers de treballadors/es vinculats al turisme, però al mateix temps està hipotecant la qualitat del servei turístic que s’està brindant i, per tant, posant en entredit el mateix futur d’aquestes activitats, expliquen.

Per solucionar-ho impulsarien una política de promoció turística vinculada al respecte de drets laborals i millora de la qualitat laboral, amb la creació d’un segell de qualitat social per als establiments respectuosos amb els drets laborals.

Altres mesures concretes que incorporen són aplicar un 30% del pressupost de la taxa turística del fons de foment al turisme a polítiques del patrimoni i impulsar el turisme sostenible patrimonial, industrial, arquitectònic, arqueològic, documental i natural.

-Partit Popular. Dedica ben poc espai al turisme en el seu programa.

Entre les seves 150 propostes programàtiques només una està vinculada al turisme. I sorprenentment la proposta es pot considerar un tema menor atès el potencial econòmic que té el sector turístic.

Textualment diu: Portarem a terme les actuacions necessàries perquè els pescadors catalans puguin disposar de la llicència única de pesca a fi d’atreure el turisme basat en aquesta pràctica esportiva.

-La CUP qualifica el turisme en el seu programa electoral com depredador. Afirma que “tant a escala territorial com a escala poblacional existeix una sobreexplotació turística amb càrregues força superiors a les que serien tolerables. Aquesta situació provoca una sobreexplotació específica d’aquests municipis i un desequilibri territorial que incideix en el desequilibri econòmic i social i en la sobreextracció de recursos naturals, energètics, etc.”

També considera que “el turisme (l’especulació turística) en ser un sector bàsicament extractiu, ignora els drets en funció del benefici immediat. La precarietat laboral en el sector turístic és endèmica i feminitzada”.

Una de les seves propostes es convertir la taxa turística en “una autèntica eina de redistribució i, per tant, que destini la seva recaptació a pal·liar els impactes negatius del turisme, per exemple, el parc públic d’habitatge social”.

Com a conclusió expliquen que La república catalana ha de canviar el paradigma de la política turística i impulsar un model que passa necessàriament pel decreixement.

-Programa electoral de Junts per Catalunya (JcCat)
-Programa electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
-Programa electoral de Ciutadans (Cs)
-Programa electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
-Programa electoral d’En Comú Podem
-Programa electoral del Partit Popular (PP)
-Programa electoral de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Articles relacionats

Back to top button