superior

Rural

El turisme estranger és l’assignatura pendent del turisme rural

El sector del turisme rural ha obtingut uns resultats relativament acceptables si es comparen amb altres sectors de l’allotjament que han acumulat un descens d’activitat més acusat. Pensant en futur, les cases rurals encara tenen una assignatura pendent, el turisme estranger.

Analitzant les dades que facilita l’IET (Institut d’Estudis Turístics) el pes dels turistes estrangers sobre el conjunt dels viatgers rurals a Espanya és del tot residual. El client de les cases rurals és en un 96%, espanyol. Aquesta situació posa de manifest el gran recorregut de creixement que tenen els allotjaments rurals en els mercats internacionals. Si es compara amb altres tipologies d’allotjaments, el rural és sense cap mena de dubta, qui menys incidència internacional té.

Probablement la dimensió reduïda del negoci, en molts casos de tipus familiar, és una dificultat afegida a l’hora d’abordar la promoció de l’establiment en l’àmbit europeu. És aquí on l’associacionisme i la implicació de les administracions haurien d’oferir suport promocional i comercialitzador. És pràcticament impossible recordar cap campanya internacional promovent el turisme rural a Espanya o a cap Comunitat Autònoma en concret.

Incrementar aquest exigu percentatge del 4% de clients estrangers serà una bona iniciativa per afrontar els temps de crisi dels quals el turisme no és aliè. Les ocupacions mitjanes i la durada de l’estada s’han ressentit en l’últim any.

Catalunya és la segona destinació preferida en nombre de turistes rurals , darrera de Castella i Lleó. Concentra un 14% dels turistes rurals de l’Estat, 335.880 viatgers. La posició destacada del rural català ha de permetre trobar fórmules de comercialització adients en els mercats internacionals.

Gràfic IET:

Viatgers segons comunitat autònoma de destinació
Desembre 2008

 
 
 
 
 
 
 
Total
% Vertical
Variación Interanual
Acumulado
Variación Interanual Acumulada
 
Total
231.134
100 %
-3,6
2.626.819
-1,9
Andalucía
19.503
8,4%
-1,2
156.375
-7,4
Aragón
12.796
5,5%
5,2
136.590
23,8
Asturias (Pr. de)
10.257
4,4%
-22,7
151.931
-8,6
Balears (Illes)
1.380
0,6%
-15,6
87.864
-5,8
Canarias
5.277
2,3%
-0,1
51.547
6,2
Cantabria
9.473
4,1%
-3,2
178.753
2,9
Castilla y León
52.760
22,8%
-0,6
572.192
-1,8
Castilla-La Mancha
17.583
7,6%
 
163.702
8,1
Cataluña
31.948
13,8%
-5,1
335.880
6,5
C. Valenciana
12.262
5,3%
-16,5
120.651
-12,5
Extremadura
8.948
3,9%
-17,4
110.432
-6,3
Galicia
11.643
5%
14,8
162.881
-3,8
Madrid (C. de)
10.906
4,7%
0,3
115.020
-5,8
Murcia (Región de)
5.070
2,2%
-19,1
42.851
-9,5
Navarra (C. Foral de)
10.801
4,7%
39,5
98.036
6,7
País Vasco
8.568
3,7%
4,1
116.172
3,9
Rioja (La)
1.959
0,8%
-9,5
25.942
2,5
 
 
Back to top button