Organismes / Política turística

El Govern aprova avals de 500 milions d’euros per a empreses amb dificultats

El Govern català ha aprovat una sèrie de mesures per ajudar a les empreses catalanes a fer front a les dificultats econòmiques actuals. A través de l’Institut Català de Finances ofereix una línia d’avals de 500 milions d’euros per a empreses que comptin amb un pla de viabilitat. Caldrà veure si les empreses turístiques no són discriminades d’aquests ajuts i reben la consideració de sector estratègic de l’economia.

El suport “s’adreça a empreses de sectors o comarques prioritaris per fer front als problemes conjunturals causats per la situació econòmica”, diu el Govern. L’objectiu “és ajudar les empreses que ofereixen un producte o servei desenvolupat, amb mercat i viabilitat”. Les empreses hauran d’aportar un pla de viabilitat, que elaborarà el Col•legi d’Economistes de Catalunya. Una vegada elaborat aquest pla, hauran de passar un control per part de l’administració que valorarà i validarà, si s’escau, la seva viabilitat econòmica. És aquí on pot produir-se la discriminació cap el sector turístic, tot i representar el 12% del PIB català i més del 10% de l’ocupació.

Sembla ser que l’estudi de viabilitat que farà el Col•legi d’Economistes serà gratuït i no suposarà cap cost a les empreses que el sol•licitin. Segons diu el Govern les actuacions s’adrecen a qualsevol sector però es tindrà en compte l’evolució del consum en els propers mesos i l’afectació de l’atur en el territori on s’ubiquen. Aquests criteris són aplicables perfectament al turisme si es té present la seva estacionalitat, la baixada de l’activitat i la ubicació en territoris molt dependents de l’activitat turística.

Back to top button