superior

Organismes / Política turística

El Consorci del Montsec desapareixerà el 2013

A partir de 2013, els consells comarcals de la Noguera i del Pallars Jussà assoliran la gestió de les activitats i dels serveis que fins ara duia a terme el Consorci del Montsec.

Des de l’any 2001, any de creació del Consorci, l’àrea del Montsec ha passat de tenir 4 hotels a 8; els allotjaments rurals s’han triplicat, passant de 12 a 36; el mateix increment s’ha produït amb els restaurants, de 21 a 64; les 5 empreses de serveis turístiques inicials s’han convertit en 21 i operen 2 agències de viatge receptives.

L’any 2009 va entrar en funcionament el Centre d’Observació de l’Univers que, en els seus tres anys de funcionament, ha rebut una mitjana de 28.000 visitants anuals i s’ha anat obrint pas pel que fa al reconeixement de la comunitat científica internacional.

En l’àmbit de la promoció turística, el consorci ha creat la marca “Montsec”, s’han establert punts d’informació turística repartits per tota l’àrea de la serralada, i s’han creat productes turístics com la Ruta Arnau Mir de Tost, entre altres.

Amb la dissolució del Consorci, el Govern català vol reforçar el paper dels consells comarcals com a ens impulsors de les activitats econòmiques del territori. Aquests dos consells comarcals continuaran treballant en temes com ara el Parc Astronòmic Montsec com a recurs destacat, l’aplicació del Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Montsec 2012-2018 (actualment en procés de redacció) i l’aposta per la denominació del Montsec com a “Destí Turístic Starlight”, que atorguen la UNESCO i l’Organització Mundial del Turisme.

Back to top button