superior

Estudis

El balanç turístic de Catalunya del 2019

Més d’una quarta part de la despesa del turista estranger a Catalunya la realitza en transport. Pendents del tancament oficial de les dades de turisme de l’any, els resultat de Catalunya pels 12 mesos del 2019 s’aproximaran als següents:

El turisme estranger a Catalunya haurà crescut l’1,5% en 2019. Hauran arribat 19,3 milions de visitants internacionals. També la despesa que han realitzat els estrangers a Catalunya ha tingut un bon resultat durant el 2019, amb més de 21.300 milions d’euros , un 5% més que en 2018.

Un aspecte a tenir en compte és que dels 21 mil milions d’euros que han gastat els turistes, prop de 6 mil corresponen al transport (26,7%), més d’una quarta part.

La despesa mitjana diària per turista internacional durant el passat any s’ha situat en 195 euros front als 185 euros del 2018 i és la quantitat més alta de la dècada.

En els darrers tres anys els turistes han crescut més en els mesos que van d’octubre a març, fora de la temporada alta, que els pròpiament estivals. La tendència és poc pronunciada, però es manté durant els últims anys.

L’estada mitjana del 2019 ha estat de 5,7 dies, la més curta de la dècada i és 1,5 dies inferior a l’estada mitjana del conjunt d’Espanya.

Les dades d’aquest balanç han estat publicades per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades de Frontur i Egatur de l’INE.

Articles relacionats

Back to top button