superior

Estudis

Dades de l’activitat turística a l’entorn de Barcelona, infografia

El LABturisme de la Diputació de Barcelona acaba de publicar les dades oficials d’activitat turística del mes d’octubre a l’Entorn de Barcelona. Com ja és habitual, aquestes dades no inclouen la comarca del Barcelonès i per tant, tampoc de la ciutat de Barcelona.

indicadordiba_octubreAquests indicadors turístics estan disponibles a través d’una clara infografia interactiva, el que facilita la comprensió i identificació de dades.

Destaca l’augment  generalitzat respecte a les dades del 2015. Així, per exemple, el nombre de turistes rebuts ha crescut d’un 14,6% i les pernoctacions han tingut un creixement del 5,1%.

En xifres totals, han estat 429.459 turistes que van generar 1.085.873 de pernoctacions.

Però mentre els hotels creixen en el nombre de turistes (+17,7%) i el turisme rural també (+4,7%), els càmpings decreixen (-5,3% en el nombre de turistes i -6,7% en el nombre de pernoctacions).

També és interessant saber que el sector va emplear de forma directe a un total de 6.887 treballadors, un 2% més que l’any passat.

Infografia dades oficials activitat turística octubre 2016

Articles relacionats

Back to top button