DestinacionsAllotjamentEstudis

Creix l’ocupació als càmpings a l’entorn de Barcelona al juliol i baixa lleugerament el turisme rural. Els hotels s’estanquen

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha donat a conèixer les dades de l’Enquesta Flaix d’ocupació turística del mes de juliol als allotjaments de l’entorn de Barcelona (comarques de la província menys el Barcelonès).

Els resultats apunten cap a un moderat creixement durant aquest estiu, però en global son molt semblants a les del juliol de l’any passat. Així, per exemple, les dades dels hotels son pràcticament idèntiques a les del 2018 i el turisme rural té una baixada de 3,4 punts percentuals (pp) que queda parcialment compensada per la pujada de 0,8 pp dels càmpings. El fet que el turisme rural sigui la tipologia amb menys pes específic global és el que motiva el petit optimisme de cara als resultats totals de l’estiu.

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS HOTELERS

 • 82,9% d’ocupació mitjana (-0,01 pp respecte al juliol de 2018).
 • Ocupacions més altes, per comarques:
  Maresme: 86,3% (+0,8 pp)
  Vallès Occidental: 85,8% (-2,2 pp)
  Garraf: 85,2% (+4,4pp)
  Baix Llobregat: 84,1% (-4,4 pp)
  Aquestes quatre comarques aglutinen el 85% del total de places.
 • L’ocupació de la primera quinzena (82%) és la més alta de tot el període 2010-2019.
 • Per comarques, creixen el Garraf (+4,4 pp), l’Alt Penedès (+2,6) i el Maresme (+0,8 pp).
 • Decreixen l’Anoia (-11 pp), el Berguedà (-8,4 pp) i el Baix Llobregat (-4,4).

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

 • 55,5% d’ocupació mitjana (-3,4 pp)
 • Ocupacions més altes, per comarques:
  Osona: 64,4% (+13,0 pp)
  Moianès: 62,7% (+8,0 pp)
 • Aquesta caiguda general indica que les ocupacions estan per sota de les del 2017 i 2018, però estàn clarament per sobra de la resta d’anys de la sèrie històrica (des del 2010).
 • Només dues comarques tenen creixements positius: Osona (+ 13,1) i Moianès (+8,1).
 • Les caigudes més importants són les de l’Alt Penedès (-19,6 pp), Berguedà (-9,7) i Vallès Oriental (-8,3).

OCUPACIÓ EN ELS CÀMPINGS

 • 63,2% d’ocupació mitjana (+0,8 pp respecte al juliol de 2018).
 • Ocupacions més altes, per marca turística: Pirineus Barcelona: 68,2% (+0,2 pp) i Costa Barcelona: 63,7% (+1,2 pp)
 • El decreixement més important és per la marca Paisatges Barcelona (49,5% d’ocupació i -0,9 pp).

Vull veure l’Informe Flaix de juliol

Vull veure altres informes i estudis del LabTurisme

Articles relacionats

Back to top button