superior

ReportatgesDestinacionsEstudisFormació

Costa Daurada: noves estratègies per respondre a la crisi generada per la Covid19

El turisme s’ha vist durament colpejat a casa nostra i a escala global com cap altre sector econòmic, a causa de la pandèmia que aquest 2020 ha capgirat la nostra realitat i les nostres expectatives.  Des del primer moment, el Patronat de la Diputació de Tarragona ha reorientat les seves prioritats per tal d’aconseguir minimitzar el greu impacte en les nostres destinacions. Hem implementat mesures concretes, com  les accions  adreçades a captar el turisme de proximitat i a donar suport al teixit empresarial del sector en les seves iniciatives de promoció.

Al costat de suports concrets, però, la situació també exigeix actuar amb una visió estratègica que ens permeti afrontar, de manera sostinguda en el temps, el repte majúscul que tenim al davant.  La innovació en l’oferta turística, la integració del factor tecnològic de manera natural i la sostenibilitat esdevenen ara, més que mai, elements fonamentals a l’hora de donar resposta a la crisi.

El Patronat de Turisme de la Diputació fa temps que ve treballant en aquesta línia, a través d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial cofinançat amb fons europeus, el PECT TurisTIC en família, amb l’objectiu de facilitar el disseny i la creació de nous productes en aquest àmbit.

Ara, aquesta feina incorpora solucions per afrontar nous escenaris i contingències que no teníem previstes. En les diferents operacions que impulsa el Patronat el marc d’aquest projecte: Platja Innovadora, Patrimoni Cultural i Vinya en família, la innovació, la tecnologia i els criteris de sostenibilitat en la creació d’experiències per a tota la família tenen un paper clau. Aquests aspectes cobren especial sentit i protagonisme en l’actual context de pandèmia, al costat de la seguretat i la necessitat de generar confiança entre els nostres visitants.

En l’àmbit de l’ús de la tecnologia, en combinació amb l’anàlisi de dades aplicada al turisme, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona afegeix també noves propostes. Fins ara comptàvem amb una plataforma de gestió turística de les destinacions que obté informació precisa i actualitzada sobre l’activitat, així com sobre la caracterització de la demanda. En l’actualitat, treballem amb Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, en el desenvolupament d’una nova plataforma tecnològica que recollirà nova i més informació sobre els recursos i equipaments turístics, els seus usos i el comportament dels visitants. Es tracta d’obtenir noves fonts d’informació, on la tecnologia esdevé fonamental, que ens han de permetre gestionar de manera més sostenible aquests espais i prendre les millors de decisions per al conjunt de la Costa Daurada com a destinació.

Meritxell Roigé i Pedrola

Tenim la necessitat i alhora l’oportunitat de reorganitzar i adaptar-nos a una nova forma de fer turisme, sense oblidar la nostra essència. Una nova manera de gestionar les nostres destinacions amb més seguretat, amb limitacions d’aforament més properes a les capacitats de càrrega mediambiental i a través d’experiències que integren entorns virtuals i interactius. No deixarem passar aquesta oportunitat i, com sempre, abordarem els nous reptes de la mà dels nostres empresaris, amb els centres de recerca, la Universitat, la població local i els nostres visitants.

Meritxell Roigé i Pedrola
Presidenta del  Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Articles relacionats

Back to top button