superior

Destinacions

Catalunya prepara el seu Pla de màrqueting turístic pels propers anys

Serà un full de ruta que buscarà l’equilibri entre el desenvolupament i la rendibilitat empresarial i els beneficis per a la ciutadania

El Govern de la Generalitat ha informat que comença a elaborar el “Pla de màrqueting de l’economia del visitant 2024-2027”. Serà l’Agència Catalana de Turisme la que establirà les línies que planificaran l’estratègia de promoció turística de Catalunya.

Aquest pla “ha d’esdevenir la base d’un canvi nuclear en la relació entre administració pública, empreses, entitats, visitants i ciutadania”, afirmen des de la Generalitat. Consideren que el nou pla de màrqueting “ha d’optar per un nou model turístic que es caracteritzi, principalment, per l’aportació de benestar a la comunitat a partir dels valors de viatjar”.

La planificació turística i les activitats de màrqueting hauran de facilitar una millor utilització dels recursos dedicats a la promoció del sector i ajudar a assolir els objectius econòmics, socials i ambientals com caracteritzen a l’anomenat turisme regeneratiu.

El Pla de Màrqueting de Catalunya abordarà qüestions com ara:

  • Repensar el model d’organisme públic de gestió, promoció i governança que es precisa per afrontar amb garanties d’èxit el futur del sector turístic català.
  • Revisar i potenciar els sistemes de mètriques, seguiment i control de les accions de màrqueting i comunicació.
  • Contemplar la transformaciódigitaldelturismei delseumàrqueting.
  • Desplegament i consolidació del projecte Turisme per a Tothom per fomentar la millora de la qualitat turística dels productes/serveis/experiències turístiques accessibles i generar un valor diferencial de la destinació catalana.

Articles relacionats

Back to top button