superior

abajo

Mercats

Catalunya perd turisme italià i Berlusconi vol doblar el PIB turístic retenint turistes

El turisme italià acumula una caiguda continuada a Catalunya des de fa tres temporades. Per aquest any la situació pot empitjorar; més degut a la crisi global i als esforços del govern italià per doblar el pes del turisme en la seva economia intentant retenir l’emissor italià dins les seves fronteres.

Entre 2006 i 2008 Catalunya ha perdut un 15% de turisme italià, passant d’1,4 a 1,1 milions de turistes. Aquest comportament contrasta amb les dades pel conjunt de l’Estat on el turisme d’aquesta nacionalitat ha crescut en el mateix període un 3,3%. Especialment negatiu ha estat l’exercici 2008 on la baixada de l’emissor italià a la destinació Catalunya ha estat superior a l’11%, per un descens molt inferior a Espanya (-4,7%). Pel que fa a les pernoctacions el descens és encara més pronunciat en els tres últims anys. Durant aquest període Catalunya ha perdut més de 2,5 milions de pernoctacions, gairebé el 25% respecte a 2006.

Les dades que facilita l’Observatori de Turisme català sobre els diferents països emissors de turisme situa als italians entre els 5 primers en importància per a Catalunya. Els italians representen el 7,8% de la quota de mercat estranger per al sector català en 2008 (8,2% en 2007 i 8,6% en 2006).

Per aquest any el turisme italià a Espanya es pot complicar per la coincidència de diferents aspectes que no afavoreixen l’arrida de turistes. Una d’elles és la intenció de l’executiu italià de doblar la contribució del turisme al PIB del país amb la col•laboració de la banca nacional que oferirà una línia de crèdit tou de 1.600 milions d’euros.

El passat dia 3, el primer ministre Silvio Berlusconi feia públics aquests plans. “El nostre objectiu és que la contribució al PIB del turisme sigui del 20%. En l’actualitat, estem en el 10 per cent, mentre que Espanya arriba al 17 per cent”, va dir.

Les empreses turístiques italianes podran demanar crèdits per a la construcció d’instal•lacions de fins a 2 milions d’euros, amb un valor màxim del 80 per cent del valor del projecte, en un termini de 6 mesos a 20 anys. El primer any, les empreses només hauran de pagar interessos. Els crèdits estaran a disposició de les companyies de manera immediata.

La Generalitat inverteix 1 euro per cada turista italià

Des de Catalunya, la Generalitat, mitjançant Turisme de Catalunya, va posar en marxa en 2008 un pla específic per potenciar el turisme italià cap a la destinació catalana. El passat 28 de maig el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va tancar a Venècia aquest Any d’Itàlia que ha comptat amb una inversió per promoció d’1,2 milions d’euros. Aquesta xifra significa que per cada turista italià que rep Catalunya (1,1 milions en 2008) la Generalitat ha destinat un euro en promoció.

Caldrà esperar per conèixer quins resultats tindrà finalment aquest pla de Turisme de Catalunya i si permetrà apaivagar la complicades expectatives sobre aquest mercat. El conseller Huguet va manifestar a Venècia que “en l’Any d’Itàlia hem volgut convidar el mercat italià a redescobrir Catalunya des d’una òptica àmplia, amb tota la seva diversitat, per a totes les marques turístiques i durant tot l’any”. “Es tracta de l’acció més important i intensa que mai s’ha realitzat sobre aquest mercat per posicionar i promoure turísticament Catalunya”, diuen des de l’Administració catalana.

Back to top button