superior

Destacat

Canvis en la intermediació per a 2010

Una recent enquesta d’Adventure Travel Trade Association (ATTA) sobre les perspectives de 287 operadors turístics de 51 països ha determinat quin serà el comportament dels turoperadors respecte a la comercialització dels seus productes en 2010.

Per a ATTA s’imposen els viatges a mida, de menor durada i de productes especialitzats. Els operadors augmentaran per al proper any la varietat de productes per cobrir la demanda i preferències canviants dels turistes.

Els operadors turístics participants en l’estudi gestionen dos milions de clients a l’any. Més de la meitat consideren que haurien de canviar i ampliar les destinacions en els seus catàlegs de 2010, i només una minoria respon que reduirà la varietat de l’oferta.

Els pressupostos de publicitat tradicional continuen disminuint entre els turoperadors. El 47% diu que per a 2010 tenen intenció de reduir o eliminar la publicitat impresa i el 60% planeja reduir el nombre de catàlegs distribuïts entre els clients. De fet, la meitat dels enquestats ha informat que eliminarà els catàlegs impresos en 2010 degut al fet que els turistes tendeixen als mitjans digitals per obtindre informació.

Per tot això, els operadors centraran bona part de l’esforç de comercialització en Internet, en Search Engine Optimization (SEO) i el posicionament en buscadors mitjançant la compra de paraules clau a la xarxa. Dels 287 operadors turístics enquestats, 66% va indicar que en 2010 els pressupostos per a publicitat online creixeran. El 77% preveu dedicar recursos específicament per a xarxes socials online. Facebook, Twitter i Linked In es duran els majors recursos.

Segons l’enquesta, els turistes estan mostrant ja en 2009 major interès pels viatges personalitzats i de durada més curta. A més, es constata que la contractació es realitza amb menys antelació. Per a una gran majoria dels intermediaris aquesta tendència de l’última hora no només es consolidarà, si no que cada vegada les reserves es realitzaran amb menys antelació.

La distribució de les destinacions comercialitzades pels turoperadors de 50 països enquestats és la següent: Amèrica del Sud (26%), Amèrica del Nord (24%), Àfrica del Sud (24%), Europa Occidental (23%), Orient Mitjà (20%) i Àsia meridional (20%).

Back to top button