superior

Fires i Congressos

Canvi de cicle… FITUR 2015

El sentit comú i el recent estudi de CWT realitzat amb una àmplia i significativa mostra de 10.000 viatgers confirmen que la gran majoria dels viatges (88%) resulten satisfactoris en termes de ROI.

No es tracta de dades economètriques —per això ja existeixen altres estudis com els d’Oxford Economics o de GEBTA, que corroboren l’impacte positiu del BT en l’activitat empresarial i l’economia en general— però són indicadors afegits que reflecteixen la importància i els beneficis que comporten els viatges corporatius.

Tanmateix, per tal que el resultat d’un viatge de negoci sigui satisfactori, solen donar-se una sèrie de circumstàncies, la coincidència de les quals —d’acord amb l’estudi d’CWT— afavoreix un major retorn de la inversió: programar més d’una reunió per viatge, assignar temps suficient per a les reunions, planificar i reservar amb antelació necessària…

Després de diversos anys de reestructuració, racionalització i redimensionament de les inversions, les empreses i les organitzacions en general han realitzat un esforç ingent per incrementar llur eficiència i productivitat.

Com a resultat d’això, en els últims exercicis hem assistit també a una revisió dels formats, continguts i tarifes de moltes fires i salons, en particular d’aquells que s’han pogut veure penalitzats, per generar menys valor i retorn als participants professionals. La desafecció per les fires no ha estat un fet aïllat per part de moltes companyies.

La impressió, però, és que el pas del temps ha contribuït a posar les coses al seu lloc. Els salons professionals han procurat reinventar-se i les empreses s’han focalitzat a fer més eficients els seus desplaçaments, amb l’objectiu d’optimitzar la inversió efectuada.

Probablement aquesta mateixa lectura sigui aplicable a la passada edició de FITUR, certamen de referència per a la indústria dels viatges i del turisme, en la qual s’hauria pogut observar una major activitat professional que en altres anys i un cert (i convenient) redimensionament de la presència institucional. Més agenda de treball, més reunions i més planificació de les trobades, que en edicions anteriors… a més d’un clar ambient positiu entre els professionals del sector.

Tots ells, ingredients indispensables per afavorir els negocis. No abaixem la guàrdia.

marcel_forns1

 

Marcel Forns

Director general de GEBTA Espanya

http://gebta.blogspot.com.es/

 

Articles relacionats

Back to top button