superior

Destinacions

Ajuts de 10M € per fomentar el turisme al territori català

La Generalitat de Catalunya augmentarà en més d’un 50% els ajuts dels plans de foment territorial del turisme per aquest exercici 2020. Destinarà 10M € a projectes d’àmbit local que vulguin crear producte i activitats turístiques.

Els plans de foment del turisme estan pensants per donar suport al territori i contribuir al reequilibri turístic. L’objectiu és crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics; recuperar itineraris; millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre altres.

En el moment d’adjudicar els plans la Generalitat prioritzarà les poblacions afectades per les inundacions del passat més d’octubre i pel temporal Gloria. En un comunicat han informat que la inversió mínima dels projectes que vulguin rebre aquest ajut ha de ser de 300.000€. La Generalitat subvencionarà el 50% de la inversió. Els 10 milions d’euros totals destinats als plans provenen dels ingressos generats per l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET).

Des del 2014 s’han executat o es troben en vies d’execució un total de 100 projectes territorials que generaran una inversió global de 85,7M€. L’any passat, la Generalitat va destinar 6M€ per finançar projectes d’àmbit local dels plans de foment territorial del turisme.

Articles relacionats

Back to top button