superior

abajo

Destinacions

6,5 milions perquè els municipis millorin la seva competitivitat turística

Una línia de subvencions públiques de la Generalitat de Catalunya, dotada amb 6,5 milions d’euros, vol ajudar a finançar la millora de les destinacions turístiques catalanes.

Com a màxim es subvencionarà el 50% de l’import total de l’actuació amb una ajuda màxima concedida de 400.000 euros. Tots els projectes hauran de tenir un pressupost mínim de 350.000 euros. Poden demanar aquests ajuts els ajuntaments, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió locals, les mancomunitats…

Les actuacions i despeses subvencionables han de cobrir alguns d’aquests criteris:

1. La construcció d’aparcaments dissuasoris i altres projectes de millora de la mobilitat en l’espai turístic

2. La millora de l’accessibilitat als recursos turístics.

3. La millora de la senyalització turística urbana i rural.

4. La millora del nucli urbà de les poblacions així com la recuperació d’espais públics

5. Les noves instal.lacions o la millora dels equipaments  per a la obtenció de marques de turisme familiar o esportiu.

6. Inversions destinades a la millora de l’eficiència energètica amb una finalitat clarament turística.

7. La implantació d’un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d’un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzi l’oferta existent

Aquests ajuts es paguen amb part dels ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (taxa turística). Les actuacions objecte de subvenció hauran d’estar finalitzades el 30 de setembre del 2017. Els criteris de valoració i altres aspectes importants de la convocatòria, es poden consultar AQUÍ

Articles relacionats

Back to top button