Empreses

10 milions en préstecs per a la internacionalització d’empreses turístiques en 2016

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha convocat les bases per a la concessió d’ajudes per a projectes i actuacions dins del programa a la internacionalització a empreses turístiques Emprendetur. La quantitat destinada serà de 10 milions d’euros i els préstecs tindran un tipus d’interès del 0,571%. El ministeri només dóna 15 dies per presentar les sol·licituds

L’import que finançarà el ministeri serà d’un màxim del 75% del pressupost de cada projecte sense passar el milió d’euros. Els préstecs hauran de ser reintegrats en el termini de 5 anys, inclosos 2 anys de carència. El pagament de les ajudes, per l’import total del préstec concedit, tindrà caràcter anticipat, aclareix el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Emprendetur Internacionalització que és com es diu el programa, està inclòs als Pressupostos Generals de l’Estat de 2016. El passat mes d’agost de 2015 ja es va realitzar una convocatòria d’aquest programa però segons explica el BOE ha estat impossible resoldre la sol·licituds presentades. En aquest sentit, la nova Emprendetur deixa sense efecte la d’agost i incorpora automàtica les sol·licituds d’aquella a l’actual convocatòria. Les empreses que vulguin realitzar alguna modificació sobre la sol·licitud d’agost hauran de realitzar una nova petició

Seran susceptibles d’ajudes els productes i serveis turístics dirigits a:

a) L’obertura de nous mercats.
b) L’exportació de nous productes i serveis.
c) Aportar factors de competitivitat diferencials.
d) L’enfortiment del potencial innovador de les empreses del sector turístic, així com de la competitivitat i els àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic.

Consulta Emprendetur http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14324.pdf

Articles relacionats

Back to top button