superior

DestinacionsEstudis

Un informe de l’OMT sobre partenariats en Turisme destaca Catalunya com a exemple de bones pràctiques mundial

Com es poden crear i desenvolupar partenariats públic-privats per gestionar millor, incrementar la innovació i l’eficiència en una destinació turística? Un Informe de l’Organització Mundial del Turisme publicat recentment pretén analitzar quines són les claus de l’èxit a través de diversos exemples de bones pràctiques de tot el món, que demostren la varietat de camins i formes que les Organitzacions de Gestió de les Destinacions utilitzen per liderar o facilitar els partenariats. El document destaca Catalunya per aconseguir, gràcies a la col·laboració de diversos agents, un model de turisme sostenible.

“Els partenariats són comuns i en nivells geogràfics diferents però no sorgeixen perquè sí. Requereixen de socis ben posicionats per crear consens i relacions de confiança, atenció a les individualitats, xarxa de contactes, lideratge i habilitats col·laboratives”, assegura l’Informe de l’OMT. Afirma que cada cas és diferent però tenen en comú que qui ostenti la coordinació ha de ser un líder en la comunitat i ha de tenir àmplia experiència en turisme.

El model de turisme sostenible de Catalunya està impulsat des de l’administració amb la col·laboració de les empreses i les universitats. Els socis treballen conjuntament des de les seves àrees d’experiència. El partenariat català ha donat com a resultat la posada en marxa d’un pla estratègic des de la Taula de Turisme, la promoció de les destinacions d’interior, la creació de productes d’experiències, la posada en marxa del portal www.catalunya.com des d’on les empreses venen els seus productes, així com l’obtenció del certificat Biosphere —que atorga la UNESCO sobre turisme responsable i sostenible—, entre d’altres.

Els diversos casos d’estudi dels països en desenvolupament que recull l’Informe agrupen en quatre els objectius del partenariat: millorar la competitivitat en el negoci (màrqueting), obtenir una economia més sostenible (distribució de la riquesa), multiplicar la capacitat per crear (transferència de coneixement i comunicació) i assegurar la conservació ambiental (biodiversitat). Els casos presentats sovint inclouen una barreja d’aquests objectius.

Els partenariats amb èxit donen benefici a tots els seus membres, els quals s’uneixen per obtenir un benefici econòmic comú i per oferir experiències memorables als turistes. “La suma dels socis i de les seves accions conjuntes donen com a resultat que arribin més lluny que de manera individual”, conclou l’Informe.

Articles relacionats

Back to top button