superior

Fires i Congressos

Quins projectes de turisme s’han de finançar amb els Fons europeus de recuperació?

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha presentat 5 projectes que ha definit conjuntament  amb el sector privat i que haurien de rebre finançament a través dels recursos dels Plans de recuperació europeus. Es tracta de propostes “de transformació” que ajudarien a “assegurar el futur del sector turístic”.

Durant una jornada telemàtica anomenada #CATreStartTurisme, en la qual han participat un miler de representants del sector turístic, l’ACT ha explicat quins són aquests projectes que podrien impulsar que fomenten la reactivació de l’activitat turística catalana:

1. Pla per a la Innovació i la Competitivitat Turística: Es tracta d’un gran projecte transversal en l’àmbit de la innovació i la digitalització que promou la transformació digital dels agents de l’ecosistema turístic cap a la competitivitat i la sostenibilitat, mitjançant la recerca aplicada, la transferència de coneixement, els serveis d’intel·ligència competitiva, la col·laboració oberta i transversal i la capacitació en competències digitals.

2. Pla de Reactivació del Turisme de Reunions a Catalunya: Projecte transversal enfocat a la recuperació del turisme de reunions, que recull el resultat del treball desplegat des del Catalunya Convention Bureau (CCB) amb la participació de nombrosos agents del sector MICE de Catalunya entre els mesos de juny i juliol de 2020 en la dinàmica ReACT impulsada pel CCB.

3. Pla d’extensió del Projecte neZEH (Nearly Zero Energy Hotels): Projecte per a l’optimització del consum energètic als hotels i la pràctica eliminació de les emissions. Proposa la recuperació dels socis del primer projecte neZEH, desenvolupat fins el 2016, amb la coordinació grega, i la participació d’Itàlia, França, Croàcia, Romania, Espanya i Suècia.

4. Pla d’esponjament i reconversió de destinacions turístiques madures de litoral: Projecte transversal de reconversió de destinacions madures de litoral amb l’objectiu de millorar-ne la seva competitivitat a partir d’intervencions que n’accelerin la sostenibilitat ambiental, social, cultural i econòmica. L’objectiu principal és que la millora de la qualitat de les destinacions permeti que puguin sortir de la dinàmica de competència per preus baixos evolucionant al mateix temps cap a un model d’especialització. Planteja la participació coordinada amb les Comunitats Autònomes de la Mediterrània membres de NECSTouR.

5. Pla per a la millora de la sostenibilitat social i cultural del turisme per a donar resposta als reptes de la Declaració de Barcelona: Projecte de desplegament dels 5 principis rectors de la Declaració de Barcelona impulsada per NECSTouR, Better places to live, better places to visit, per a millorar la sostenibilitat social i cultural del turisme i contribuir a la consideració del visitant com a resident temporal i a millorar l’equilibri entre les comunitats resident i visitant. Proposa la participació del Veneto, Flandes, Paris île-de-France, Toscana i Catalunya.

Articles relacionats

Back to top button