superior

TT.OO. AA.VV.

Menys paquets turístics a Espanya

En els quatre primers mesos de l’any el pes del paquet turístic entre els turistes estrangers que van viatjar a Espanya va disminuir el 14,2%. La forma d’organització del viatge d’aquets turisme estranger és d’un 70,7% sense paquet turístic i un 28,5 % amb paquet turístic.

Segons l’informe Frontur, de l’Institut d’Estudis Turístics, el turisme estranger va baixar un 11,9% en el primer quadrimestre de 2009. En total 13,3 milions de turistes (1,6 milions menys que en el mateix període de 2008). La tendència a l’organització del viatge sense intermediació va augmentant enfront dels turistes que compren el viatge de turoperador.

Arribades de turistes internacionals. Abril 2009 (forma d’organització del viatge)

 
Mensual
Acumulat
 
Total
turistes
% verticals
Variació
Interanual
Total
turistes
% verticals
Variació
Interanual
Sense paquet
3.349.449
74,4
2,5
9.439.498
70,7
-10,7
Amb paquet
1.116.157
24,8
-11,8
3.801.086
28,5
-14,2
TOTAL
4.503.174
100
-1,7
13.358.608
100
-11,9

Font. Frontur

Back to top button