superior

Destacat

Marina d’Or? Hem entès res, després de tants anys?

Les informacions que han transcendit sobre inversions turístiques de gran magnitud obren el debat sobre el model de turisme que volem a Catalunya.

Parlar actualment del model Marina d’Or, com a model de suposada referència per una destinació com Catalunya, ens hauria de preocupar.

I ens hauria de preocupar, bé perquè no ens hem sabut explicar bé i en realitat no es tracta d’un projecte com Marina d’Or i el que volíem dir era una altra cosa, i senzillament no n’hem sabut més, o pitjor encara, ens hem de preocupar, perquè efectivament es tracta d’un projecte com Marina d’Or.

Certament, la situació econòmica és complexa i tota notícia de possibles inversions constitueix a priori una bona notícia. Ara bé, a partir d’ací, i en relació al suposat projecte que ens ocupa, fem-nos les següents reflexions:

Per una banda, la informació publicada a la premsa parla d’un projecte de grans dimensions i amb sortida al mar. Realment disposem d’espais per continuar urbanitzant les nostres costes? On?

Per l’altra, Marina d’Or és un model bàsicament construït en la filosofia del “tot inclòs”. Si efectivament aquest és el model del que estem parlant, suposo que tenim clar quin és el benefici directe i indirecte que aquest tipus de complexes aporten a la destinació, al marge de l’evident impacte estètic i ambiental que generen. Quin?

Les decisions que prenguem per a Catalunya, com a destinació turística, no són innòcues. Totes tenen efectes i generen impacte, i tractant-se de projectes immobiliaris de gran dimensió, l’impacte és més gran i durador en el temps. Quan em refereixo a impacte, no només estic pensant en l’impacte ambiental i visual, sinó també en aquells derivats del component de perfil de demandes i tipologies de visitants.

En conseqüència, en la mesura en la que tinguem responsabilitats sobre Catalunya, com a destinació turística, cal mesurar molt bé aquestes variables, a l’hora d’impulsar models de creixement a cadascun dels diferents clústers turístics del país. Quin és el nostre model? Ens encaixa aquest projecte o per contra suposa un element de distorsió?

O ens expliquem millor, o això pot ser un nyap. Perdoneu, però algú ho havia de dir!

Marcel Forns Bernhardt

Back to top button