EstudisMercats

Les opinions dels turistes xinesos s’estenen per Internet

Si bé la xifra absoluta de turistes xinesos que visita el nostre país és encara discreta, més d’un 40% dels allotjaments de Barcelona i Madrid, ja té alguna opinió a Internet de viatgers procedents d’aquest mercat emissor.

Aquesta és una de les principals conclusions de la segona edició del “Monitor de Mercados Online – China 2014, realitzat en el marc d’una col·laboració empresa-universitat entre la consultora Vivential Value i l’escola universitària CETT-UB.

En aquest Monitor s’han tornat a analitzar les noves opinions de turistes xinesos compartides en portals online líders del seu mercat, relatives a més de 2.800 allotjaments de destinacions urbanes peninsulars, amb una mostra de 4.584 opinions en línia de turistes xinesos.

Aquesta anàlisi ha posat èmfasi en l’estudi de la Reputació Online tant des de la perspectiva numèrica com des d’un punt de vista semàntic, gràcies a la participació d’analistes nadius. Entre els seus principals resultats destaquen els següents:

L’Índex de Reputació Online® “Iron”, per al conjunt de les opinions analitzades de turistes xinesos se situa en el 7,99 sobre 10, en la línia de l’any anterior, però encara per sota d’altres nacionalitats de mercats emergents, com els brasilers o russos.

El personal segueix sent l’aspecte més valorat pels turistes xinesos respecte a la seva experiència hotelera, mentre que el confort torna a ser el més esmentat en els comentaris negatius.

Les parelles són el col·lectiu majoritari opinant en línia i el que millor valoració global atorguen als hotels de les destinacions analitzades, en contrast amb la més discreta valoració dels turistes que viatjaven sols.

Es confirma el fenomen de Reputació Online molt distribuïda, ja que les opinions localitzades de turistes xinesos fan referència a més del 40% dels allotjaments de destinacions com Barcelona i Madrid.

Aquesta alta distribució de les opinions, s’explica en bona part per la també molt alta taxa d’ús de xarxes socials per part del turista xinès, fet que segons els responsables de l’estudi “fa imprescindible que empreses i destinacions es dotin de sistemes d’intel·ligència de mercat adequats, que els permeti conèixer amb detall la satisfacció i reputació entre els clients d’aquest mercat clau”.

Articles relacionats

Back to top button