TT.OO. AA.VV.

Les agències de viatge del segment vacacional pateixen la crisi

El Baròmetre d’Agències de Viatges d’Amadeus Espanya indica un descens del nombre d’agències i la tendència a la concentració en grans grups. Catalunya compta amb 1.496 agències i ha perdut 122 establiments en 2008.

El nombre d’agències de viatges connectades al sistema de reserves Amadeus a la fi de 2008 se situa en 8.689 al conjunt d’Espanya, el que representa un descens del 4,8% pel que fa a les 9.127 agències de 2007. El parc d’agències queda a nivells de 2005.

Es constata el constant procés de concentració en grans xarxes al llarg dels últims anys encara que el sector continua presentant una gran proporció d’agències independents en comparació a altres mercats madurs europeus. Els 9 majors grups aglutinen més de la meitat del total d’oficines a Espanya. El 51,94% de les agències són sucursals de grans empreses, cadenes nacionals o a multinacionals i el 48,06% del total són pimes. A Catalunya la proporció és inversa (47,7% grans empreses / 52,3% pimes) i lidera a Espanya en quant a pes específic de la petita empresa en el sector de les agències.

Paul de Villiers, director general d’Amadeus Espanya, explica: “El nombre d’agències de viatges ha estat creixent en els últims anys una mitjana del 6%, i ara s’està produint un reajustament que ja es preveia, però acusat significativament per la crisi. En l’últim quadrimestre de l’any, una vegada finalitzada la temporada d’estiu i coincidint amb l’esclat de la crisi, es va registrar una mitjana de 100 baixes al mes. La caiguda es va registrar principalment en el segment vacacional, tant de petites agències independents com d’oficines de venda de les grans cadenes d’agències”.

Distribució de les agències:

CC.AA
Nº AAVV
Pes s/ total
AAVV.10mil hab.
Madrid
1.903
21,9%
3,18
Catalunya
1.496
17,2%
2,24
Andalusia
1.062
12,2%
1,46
C.Valenciana
786
9%
1,73
País Basc
552
6,4%
2,61
Canàries
527
6,1%
2,69

Actualment, a Espanya hi ha de mitjana 2,02 agències per cada 10.000 habitants. Es tracta, no obstant això, d’una distribució dispar, que oscil•la entre les 3,83 de Balears i les 0,91 d’Extremadura.

Back to top button