Apartaments

L’Ajuntament de Barcelona inspeccionarà els apartaments turístics

Els apartaments turístics de la ciutat de Barcelona requeriran d’una llicència municipal i es consideraran habitatges d’ús turístic sotmesos a una ordenança que contempla inspeccions i sancions.

Segons ha avançat el diari El Punt, Barcelona està preparant un protocol d’inspecció dels apartaments turístics una vegada la nova llei d’habitatge els defineix com d’ús turístic. Els apartaments necessitaran d’una llicència municipal d’activitats per legalitzar-se a més d’altres autoritzacions sectorials que es puguin exigir. Sense la llicència corresponent l’Ajuntament podrà intervenir i sancionar d’acord el que estableixi l’ordenança municipal.

D’acord a la nova Llei les administracions hauran d’adoptar programes d’inspecció i això comporta la necessitat de destinar recursos a un eventual cos d’inspecció que no tots els municipis poden assumir.

Back to top button