Organismes / Política turística

La taxa turística catalana porta IVA

Els establiments d’allotjament catalans hauran de sumar en la factura dels seus clients l’import de la taxa i aplicar-li un 10% d’IVA. Aquesta fórmula ha estranyat i molestat el sector ja que a la resta de països de l’entorn europeu la taxa turística està exempta de pagar IVA.

Segons especifica la Generalitat en la documentació distribuïda al sector turístic “el titular de l’establiment d’allotjament ha d’incorporar l’import meritat de l’impost dins la base imposable sobre la que ha de repercutir l’IVA”. Aquesta mesura encarirà en un 10% el cost de la taxa, un fet que ha agafat a contrapeu el sector.

L’explicació tècnica que donen a la documentació dirigida a les empreses és que la base imposable de l’IVA està “constituïda per l’import total de la contraprestació de les operacions subjectes” incloent “els tributs i gravàmens de qualsevol classe que recaiguin sobre les mateixes operacions gravades”. I detallen que “el fet imposable de l’impost coincideix amb l’operació gravada per l’IVA, amb el servei prestat pel titular de l’establiment d’allotjament” per la qual cosa “l’impost forma part de la base imposable de l’IVA”.

A partir de l’1 de novembre Catalunya es convertirà en la primera CCAA de l’Estat en aplicar una taxa turística. L’objectiu del Govern català és poder comptar amb recursos extres per dedicar-los a la promoció turística en un moment de restriccions financeres. El Govern de l’Estat ha reduït la partida de turisme a la meitat en només dos anys.

Segons els càlculs realitzats per Comunicatur la quantitat anual que es generarà pel cobrament de la taxa es situaria entre els 35 i 40 milions d’euros.

[HOME]

Back to top button