Hotels

Els hotels catalans, els que més retrocedeixen

Les xifres de l’INE corresponents al mes de gener de 2009, evidencien que Catalunya és la destinació on els establiments hotelers experimenten majors caigudes tant en el nombre de pernoctacions, com en el preu mig de venda i les ocupacions.

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els hotels espanyols van registrar 11,2 milions de pernoctacions durant el passat mes de gener, la qual cosa suposa un descens del 12% respecte al mateix mes de 2008. Els preus mitjans van caure un 2,6%. És el sisè mes consecutiu de descens en el nombre de pernoctacions que, sumat a que gener és un dels mesos de menor activitat tradicionalment, explica que s’hagi accentuat la caiguda experimentada el desembre de 2008 que va ser del 10,6%.

D’altra banda, els ingressos percebuts per habitació ocupada van experimentar un descens de l’1,5% el gener, taxa inferior en 3,5 punts a la registrada l’igual mes de 2008. Les caigudes es deuen tant a la menor activitat de turista nacional com dels no residents. Del total de 6,2 milions de pernoctacions realitzades per aquests últims, el 52,7% van anar d’alemanys i britànics que malgrat aquest protagonisme van reduir les seves estades|estances en hotels espanyols en un 13,3% i un 17,1%, respectivament, en relació amb el mateix període de l’any anterior.

Els turistes estrangers van viatjar durant el primer mes de l’any majoritàriament a Canàries, Andalusia i Catalunya, però en totes tres destinacions hi va haver retrocessos pel que fa al nombre de pernoctacions que van ser un 15% inferiors a Catalunya a les registrades al gener de 2008.

Catalunya també ocupa el tercer esglaó del podi pel que fa als destins preferits pels turistes espanyols, al darrera d’Andalusia i Madrid. També en aquest cas les pernoctacions van caure amb tases interanuals negatives del -13,9%.

El descens interanual dels preus hotelers el gener va ser d’un 2,6%, igual a l’obtinguda el mes passat i 3,9 punts per sota de la registrada fa un any. A Catalunya van caure el 5,4% respecte gener de 2008, més del doble de la variació interanual del passat mes de desembre (-2,2%).

Per la seva part, l’Índex d’Ingressos Hotelers (IIH) va registrar un descens interanual de l’1,5% el gener, la qual cosa suposa 0,2 punts menys que en el mes passat i 3,5 punts per sota de la registrada fa un any. Les comunitats més importants en aquest indicador durant el mes de gener van tenir comportaments desiguals. A Catalunya líndex va caure en un 5,3% del 0,7% a les Canàries el 2,1% a Andalusia i del 4,6% a la Comunitat de Madrid.

Analitzant les xifres catalanes, l’ocupació per habitacions va ser del 36,01% en total, percentatge que només es superior a la demarcació de Barcelona (41,69%). A Lleida fou del 33%, fruit del bon comportament dels hotels dels Pirineus, i del 21,54% i el 24,20% respectivament a Tarragona i a Girona, penalitzades per l’excessiu protagonisme dels hotels de sol i platja.

Back to top button