superior

Destinacions

El pasturisme, nova modalitat de turisme a les comarques de Girona

La Diputació de Girona ha presentat una nova i innovadora modalitat de turisme, sostenible i molt vivencial: el pasturisme. En realitat es tracta de visites a granges o explotacions agràries on treballen pastors y ramaders i on el turista pot fer una immersió en els treballs de l’explotació. Aquest tipus de turisme s’adreça a visitants més especialitzats que cerquen una experiència única, vinculada al territori, a la seva gent i a la gastronomia.

La presentació del nou producte, a càrrec del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Pere Vila, es va basar en un extens estudi realitzat per les doctores en geografia i medi ambient Neus Monllor i Emma Soy. També va ser-hi present Joan Bassets, president del programa “ Visita Granges” i responsable d’Ecogarrotxa.

El pasturisme com a producte turístic ha tingut un llarg recorregut, iniciat el 2015, quan el Patronat de Turisme va impulsar la beca de recerca i investigació turística Ivette Barbaza a un estudi sobre el pasturisme. Aquest estudi, titulat “El pasturisme: un producte turístic nou per a les comarques gironines? Anàlisi de recursos i propostes de futur”, avalua la viabilitat del producte, amb tres objectius principals:

• enfortir els vincles entre les microempreses locals (agràries, gastronòmiques i turístiques)
• incrementar las opcions de generar nous ingressos als sectors agrícola i ramader gràcies al turisme
• posicionar la Costa Brava i el Pirineu de Girona com la primera destinació que ofereix aquest producte turístic

Un extens treball
Les doctores Neus Monllor i Emma Soy van portar a terme el seu treball durant tot l’any 2016 i van revisar experiències vivencials d’altres destinacions, com el País Basc, els Alps italians o Nova Zelanda, però també amb els programes catalans “Benvinguts a pagès”, “Visita granges” o “Vine a pagès!, experiències agroturístiques al Ripollès, Pirineu de Girona”. A més, han entrevistat a turistes que han realitzat experiències en aquest sentit i també amb agents estratègics, actors públics i privats locals. Amb tota la informació han elaborat una proposta de desenvolupament d’un pla d’implementació a les comarques gironines.

També han pogut fer un primer perfil del turista interessat en aquest producte, resultant ser en un 94% un client familiar o grup d’amics; una edat entre 40 i 60 anys i només un 20% tenen estudis universitaris.
En la presentació del producte, Pere Vila va dir que «el pasturisme és un producte turístic que reivindica el territori i crea vincles i sinergies socioeconòmiques entre empreses del territori, alhora que afavoreix que el turista que arriba a la Costa Brava i el Pirineu de Girona pugui gaudir d’una experiència autèntica, única i vital».

Vull llegir l’estudi

Articles relacionats

Back to top button