Ferroviari

El Ministeri de Foment destina a Catalunya 250 milions per al ferrocarril

El Consell de Ministres ha aprovat un crèdit amb caràcter extraordinari destinat a les infrastructures de transport a Catalunya.

En total són 357 milions d’euros dels quals 250 aniran a millorar les infrastructures ferroviàries catalanes. La meitat d’aquest pressupost ferroviari es dedicarà a la reposició i millora de les línies de la xarxa convencional, i l’altra meitat a aspectes de modernització de les estacions de Rodalies Barcelona i les estacions de trens regionals. Els 107 milions restants aniran per a la xarxa catalana de carreteres.

La inversió extraordinària està lligada al compliment de l’Estatut de Catalunya que estableix que l’Estat ha d’invertir el percentatge que representa el PIB de Catalunya sobre el conjunt del PIB espanyol.

Back to top button