superior

TT.OO. AA.VV.

Desconcert general sobre la normativa de l’IVA per a les agències de viatges

Una sentència del tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga al Govern espanyol a aplicar la normativa de l’IVA per a les agències de viatges d’acord amb la interpretació comunitària. La sentència més que aclarir el marc legislatiu ho ha complicat encara més. El desconcert en el sector de les agències amb la interpretació d’aquesta norma és total.

Aquesta reclamació ve des de lluny quan al març de 2007 la Comissió va remetre un requeriment al Govern assenyalant-li la incompatibilitat del les normes espanyoles de l’IVA pel que fa al règim especial de les agències de viatges. La Comissió considerava que aquest règim especial només és aplicable en cas de venda de viatges al consumidor final viatger. Malgrat això el Tribunal sí accepta com a legal aquest règim quan les agències venen paquets combinats a altres empreses intermediàries.

I és que el règim especial estava pensat per simplificar una aplicació de l’IVA quan en la factura s’incorporen diferents serveis del viatge que es realitzen en països diferents i amb impostos diferents.

El Tribunal de Justícia europeu detalla els incompliments de l’Estat espanyol en tres àmbits concrets:

– en excloure de l’aplicació d’aquest règim especial les vendes al públic, per part de les agències minoristes que actuen en el seu propi nom, de viatges organitzats per les agències majoristes.

– en autoritzar a les agències de viatges, sota determinades circumstàncies, a consignar en la factura una quota global que no guarda relació amb l’impost sobre el valor afegit efectiu repercutit al client

– i en autoritzar a aquest últim, sempre que sigui subjecte passiu, a deduir aquesta quota global de l’IVA pagader, i en autoritzar a les agències de viatges, en la mesura en què s’acullin al règim especial, a determinar la base imposable de l’impost de forma global per a cada període impositiu.

Malgrat la sentència les interpretacions i el grau d’afectació que pot tenir sobre el sector de les agències de viatges ha posat en alerta a bona part del sector. Alguns afirmen que fins a 20 Estats hauran de canviar la seva normativa d’IVA per a agències. Uns altres opinen que la sentència podria provocar l’expulsió de les agències del segment corporatiu ja que les empreses no podran deduir-se l’IVA de la contractació del viatge via intermediari mentre que sí ho faran si contracten directament amb el proveïdor. En resum, un desconcert total.

[HOME]

Back to top button