superior

Organismes / Política turística

Catalunya es desmarca de la tendència negativa

De cara al segon trimestre de 2013, el Ministeri preveu un descens del 3% dels turistes internacionals a Espanya. Pel que fa a la despesa, però, la previsió és que augmenti un 2,9%. A Catalunya, si el ritme d’arribades i d’ingressos manté la tònica dels primers dos mesos de l’any, podrien ser més positives.

L’arribada de turistes internacional al conjunt de l’estat s’estima en gairebé 15,5 milions de turistes internacionals, experimentant una petita disminució interanual, per sota del 3%. Aquesta dada sembla que estaria influïda per l’efecte Setmana Santa, que aquest any ha caigut en el mes de març, mentre que en 2012 va ser en abril.

Pel que fa a la despesa, l’augment interanual estimat del 2,9% suposaria arribar als 15.000 milions d’euros, uns 420 milions més que ara fa un any.

Les estimacions de la Comissió Europea per a aquest any respecte els principals mercats turístics emissors (Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia) indiquen que cap d’ells té un creixement econòmic previst superior a l’1%. La Comissió Europea considera que la situació econòmica millorarà en 2014, amb creixements per sobre de l’1%.

En el cas d’Espanya, sembla que s’incrementa la confiança internacional en la seva economia. La crisi, doncs, perdria intensitat i possiblement a finals de 2013, principis de 2014 l’economia impulsada pel sector exterior presenti signes de recuperació.

Catalunya

Les dades dels primers mesos de l’any a Catalunya indiquen un creixement en les arribades de turisme estranger per sobre del 5%. Encara s’han tingut millors resultats en el capítol de la despesa, en què entre els mesos de gener i febrer s’ha registrat un augment del 13,5%.

[HOME]

Back to top button