Pujada de l’IVA per a hotels, transport i restaurants a Espanya

L’ajuda exterior que ha rebut Espanya per salvar la banca duria associada mesures explícites en política econòmica, entre elles la pujada de l’IVA per al sector turístic. Alemanya podria estar pressionant Espanya perquè faci ajustaments dràstics ja que els 100 mil milions cedits al sistema financer tindran incidència directa sobre el deute i el dèficit de l’Estat. Entre aquestes mesures, passar l’IVA turístic del 8% de tipus reduït al normal.

Encara que el Govern s’ha afanyat a explicar que el préstec que concedirà l’UE no és un rescat i per tant no perdrà sobirania ja ha rebut algun missatge referent a això. En els pròxims dies Mariano Rajoy podria anunciar mesures per a quatre capítols sensibles: pujada de l’IVA, retallada de funcionaris, prestacions d’atur i àmbit de les pensions.

Sobre l’IVA no es tractaria només d’aplicar una pujada de dos punts el tipus màxim, del 18% al 21%. També passaria per canviar el de determinats serveis. En aquest sentit, hoteleria, transport i restauració estarien en la llista. Alguns països han recordat que en gran part d’Europa paguen l’IVA normal.

Aquesta mesura seria un dur cop per al sector que veuria com una de les seves peticions més desitjades –la d’un IVA superreduït- no només no es portaria a terme sinó que es veuria incrementat de manera espectacular. El tipus podria arribar a doblar-se per al turisme amb la consegüent pèrdua de competitivitat en preu.

En els últims mesos el Govern venia repetint que ara no podia complir amb el seu programa electoral en el qual parlava d’abaixar del 8% al 4% l’IVA turístic. Aquest incompliment seria transitori, deia el ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, fins que el context econòmic de dèficit públic no millorés. Aquest mes de juny la situació allunya encara més aquest escenari.

I de dur-se a terme aquesta pujada, quines mesures prendran els representants de la patronal turística? com reaccionarà el sector? Quedaria clar que es digui rescat o no, intervenció o no, des d’Europa incidiran sobre tots els aspectes econòmics d’Espanya.

Pujada de l’IVA per a hotels, transport i restaurants a Espanya

L’ajuda exterior que ha rebut Espanya per salvar la banca duria associada mesures explicites en política econòmica, entre elles la pujada de l’IVA per al sector turístic. Alemanya podria estar pressionant Espanya perquè prengui ajustaments dràstics ja que els 100 mil milions cedits al sistema financer tindran incidència directa sobre el deute i el dèficit de l’Estat. Entre aquestes mesures, passar l’IVA turístic del 8% de tipus reduït al normal.

Encara que el Govern s’ha afanyat a explicar que el préstec que concedirà l’UE no és un rescat i per tant no perdrà sobirania ja ha rebut algun missatge referent a això. En els pròxims dies Mariano Rajoy podria anunciar mesures per a quatre capítols sensibles: pujada de l’IVA, retallada de funcionaris, prestacions d’atur i àmbit de les pensions.

Sobre l’IVA no es tractaria només d’aplicar una pujada de dos punts el tipus màxim, del 18% al 21%. També passaria per canviar el de determinats serveis. En aquest sentit, hoteleria, transport i restauració estarien en la llista. Alguns països han recordat que en gran part d’Europa paguen l’IVA normal.

Aquesta mesura seria un dur cop per al sector que veuria com una de les seves peticions més desitjades –la d’un IVA superreduït- no només no es portaria a terme sinó que es veuria incrementat de manera espectacular. El tipus podria arribar a doblar-se per al turisme amb la consegüent pèrdua de competitivitat en preu.

En els últims mesos el Govern venia repetint que ara no podia complir amb el seu programa electoral en el qual parlava d’abaixar del 8% al 4% l’IVA turístic. Aquest incompliment seria transitori, deia el ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, fins que el context econòmic de dèficit públic no millorés. Aquest mes de juny la situació allunya encara més aquest escenari.

I de dur-se a terme aquesta pujada, quines mesures prendran els representants de la patronal turística? com reaccionarà el sector? Quedaria clar que es digui rescat o no, intervenció o no, des d’Europa incidiran sobre tots els aspectes econòmics d’Espanya.

0 0 0