superior

Destinacions

Quants diners destinen les CCAA a les seves campanyes de turisme?

Les destinacions han iniciat les seves campanyes de promoció amb la intenció d’animar el turisme. Han estat diversos mesos de paralització del sector i ara destinen una part molt important del seu pressupost a publicitar el seu territori.

Les comunitats autònomes volen atraure visitants nacionals i internacionals. Les campanyes publicitàries estan en marxa i els seus pressupostos ja són coneguts. Dicomfidencial els ha detallat.

Informació de @dircomfidencial: Les CCAA destinen pressupostos milionaris a campanyes publicitàries per animar el turisme

Articles relacionats

Back to top button