superior

Restauració

Primers símptomes de recuperació del sector hostaler

Després de dos anys de crisi, el sector de la hostaleria mostra els primers símptomes de recuperació, segons un estudi del Departament d’Investigació i Estratègia de Mercat de Fira de Barcelona. Un augment del nombre d’establiments hostalers, juntament amb l’augment del turisme internacional i la previsió del Fons Monetari Internacional (FMI) que les economies dels països de l’eurozona i dels EUA aniran a l’alça, evidencien, segons aquest estudi, l’inici d’una recuperació del sector.

L’estudi El Sector de l’Hoteleria, Restauració i Col•lectivitats 2010 indica que durant el 2009 s’ha produït, a l’Estat espanyol, un augment de gairebé 2.800 establiments hostalers més que l’any anterior. Aquesta xifra indica també que l’Estat espanyol segueix essent un dels principals països de la Unió Europea quant a nombre d’establiments hostalers.

Així mateix, Catalunya lidera, amb un 17% del total, el nombre de restaurants. Després de Catalunya, València i Andalusia serien, amb un 14% i un 13,6% respectivament, les zones de l’Estat amb més concentració de restaurants. De fet, la restauració és un dels principals motors econòmics de l’hostaleria, com ho exemplifica el fet que durant 2008, i malgrat la crisi, la seva producció va augmentar un 4,1% més que l’any anterior.

A més, segons Hostelco, les empreses del sector hostaler estant notant una tendència a la recuperació, amb increments de facturació que van de l’1 al 10%. Això es produiria com a resposta a l’esforç que ha fet el sector durant els darrers temps quant a la innovació i el desenvolupament de nous productes.

En aquest sentit, l’estudi també assenyala que els establiments hauran d’invertir i innovar en la seva oferta per tal que aquesta es distingeixi i sigui més competitiva i atractiva per al client.

Back to top button