superior

Mercats

Pendents de confirmar una recuperació del turisme rus a Catalunya

Els últims anys el mercat emissor de turisme de Rússia havia patit una forta davallada generalitzada a tot el món per la crisi econòmica i els conflictes militars i polítics del país. En el cas de Catalunya van arribar a caure a la meitat.

Concretament, l’any 2014 els turistes procedents del mercat rus van caure un 14,9%, mentre que al 2015 la caiguda va ser del 35,3%, el que suposa una caiguda global en dos anys del 50%, passant d’1 milió de turistes a 540 mil. El descens afecta també a la despesa que realitzen els turistes d’aquest país a la destinació catalana en un percentatge similar. El 2014 va caure el 15%, mentre que al 2015 va ser del 33,1%.

És a partir del 2017 quan s’aprecia una recuperació del turisme rus a Catalunya. En aquell exercici la destinació assoleix els 700 mil visitants russos i durant el 2018, són més de 726 mil turistes els arribats.

Segons les dades oficials publicades amb motiu de la fira de turisme de Moscou, tradicionalment el mercat de Rússia ha estat majoritàriament controlat per operadors turístics. La tendència dels últims anys marca un canvi en l’adquisició de paquets turístics que suposa que un 66,1% dels viatgers russos a Catalunya ho han fet sense paquet turístic. El perfil del turista rus és el d’un client que s’allotja en hotels o similars i que arriba a Catalunya a través dels aeroports. Pel que fa al motiu del seu viatge acostuma a ser per oci, lleure o vacances i viatja sense paquet turístic.

Articles relacionats

Back to top button