Destacat

L’oportunitat en temps de crisi

Raimon Martínez Fraile opina que la crisi està reportant dues consideracions positives per al sector turístic.

Enmig de la greu crisi econòmica el nostre sector turístic la pateix com el conjunt de sectors, però és cert que és l’únic que té algunes forces per resistir el temporal i a més, el que està operant millor enmig de grans dificultats. De tot el dolent es pot treure alguna lliçó i aquesta crisi per al nostre sector està obtenint dues coses bones.

En primer lloc, un cert reconeixement social tant a nivell acadèmic com mediàtic. A l’inici de la crisi tots els savis opinadors, que en aquest país eren molts, afirmaven: ”és normal que ens succeeixi el que ens està succeint perquè el nostre model de desenvolupament es basa en dues ficcions: la construcció i el turisme”. Aquesta afirmació fa més d’un any que no s’escolta perquè el turisme ha desaparegut dels comentaris. Ens falta alguna cosa més: que deixi d’afirmar-se que el sector turístic no té valor afegit. Ja ho diuen pocs, però alguns illetrats s’atreveixen encara.

I en segon lloc, que el reconeixement social de la qualitat del nostre turisme com element bàsic de l’economia -que és una realitat inqüestionable- es va obrint pas a poc a poc en els comentaris dels gurús de l’economia. Savis professors comencen a reconèixer l’existència d’aquesta font de riquesa que és el turisme i ho comencen a dir.

Alguns duem anys “predicant-lo” i ara almenys tenim la satisfacció que uns altres ens imitin. No hauria d’haver fet falta una crisi perquè succeís, però si aquest reconeixement social al turisme ha arribat, benvingut sigui.

Raimon Martínez Fraile
Adjunt a la Presidencia d’AC-HOTELS

Back to top button