superior

Destacat

Les xarxes socials en el sector turístic espanyol, una integració a mig camí

L’ús de les Xarxes Socials en el sector turístic espanyol segueix creixent, encara que en l’últim any s’observa un marcat alentiment, el motiu podria ser en primer lloc per la crisi general que afecta al nostre país, i en segon terme que la penetració dels nous suports s’acosta a l’instant de saturació.

No obstant això, on queda encara bastant recorregut és en l’aprofitament que les empreses del sector fan de les eines de les principals comunitats virtuals, com Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, etc.

Aquestes conclusions són el resultat d’un recent estudi desenvolupat per l’agencia Hey Avenue, http://heyav.com entre gairebé mil empreses del sector turístic que van participar de la recent edició de FITUR.

Si bé l’enfocament metodològic de l’enquesta ha estat correcte, cal advertir que si pretenem circumscriure l’anàlisi a les empreses espanyoles, caldrà assumir certs efectes de distorsió, ja que l’estudi va abastar també als expositors estrangers que van prendre part en la fira.

Comencem l’anàlisi pel suport digital més antic: el web. Per estrany que sembli, l’estudi revela que encara hi ha empreses del sector que no tenen home site, concretament un 2,16% dels enquestats. Però hi ha una dada que marca l’evolució cap a la confluència dels diferents suports digitals: gairebé un 20% està integrant els seus continguts web amb les xarxes socials, és a dir, desenvolupant una estratègia Social Media unificada. Això representa un increment deu vegades superior a l’apuntat en l’any anterior.

En Facebook estan presents el 86% de les companyies de l’estudi i 4 de cada 6 tenen un perfil d’empresa. I unes poques, el 16%, no té username professional, el que afecta la identificació i valoració de la marca. La mitjana de seguidors per pàgina ja ha superat els 10.000, quan fa un any era inferior a la meitat. En aquesta xarxa, la creació de continguts recolzats en el disseny gràfic i les imatges genera una major interactivitat amb els seus seguidors i s’aconsegueix que aquests continguts es comparteixin més que altres formats.

Les empreses que tenen compte en Twitter sorprenentment van caure un punt percentual en relació l’any anterior, a pesar que els seus seguidors van créixer més del 200% en el mateix període, amb una mitjana de 1.700. La immediatesa i ubiqüitat d’aquesta xarxa social sembla explicar que l’estratègia passi per les ofertes comercials, l’atenció al client i el control de la reputació.

Tampoc ha crescut Youtube entre els referents de l’àmbit turístic espanyol abastats en aquest estudi. Tres de cada quatre companyies tenen un canal, però molt poques l’usen com brand channel, un 11%. No obstant això, el creixement global de Youtube es percep aquí en l’augment de vídeos visionats i de seguidors. El 43% de les marques tenen almenys un vídeo que han visionat entre 10.000 i 100.000 usuaris.

La xarxa professional i de negocis Linkedin ha demostrat una gran fortalesa entre els referents turístics al pujar un 73% en els últims 12 mesos; una quarta part d’ells són actius, generant discussions, continguts i grups de debat.

En canvi, la incidència dels blogs corporatius s’ha reduït a la meitat: tot just el 14% dels enquestats manté una bitàcora digital, amb una mitjana de quatre post mensuals.

Per finalitzar, aquesta anàlisi qualitativa coordinat per Carlos Valle llança unes dades que ens ajudaran a determinar si estem fent un ús profitós del Social Media Màrqueting. Per exemple, sis de cada deu gestors de Facebook involucrats en la mostra no responen mai als comentaris o reclams dels seus followers; la meitat dels que gestionen un compte en Twitter no respon, no interactuen ni “retwittejan” amb els seus seguidors, encara que el 19% de tots els participants de la mostra es relaciona amb els seus partners a través de les xarxes socials.

Com es pot percebre, queda bastant camí per recórrer en l’aprofitament eficaç de les xarxes socials en el sector turístic espanyol. En uns deu mesos, quan vegi la llum la següent edició, sabrem si per aquest camí hem pogut avançar diversos quilòmetres, alguns metres o escassos centímetres.

Adrián Cragnolini
Creador i Social Media de descuentofamilianumerosa.org
Periodista Turístic
http://about.me/adriancragnolinigriguol
acrag911@gmail.com

[HOME]

Back to top button