superior

Estudis

L’any de tots els mals es tanca amb rècord turístic a Catalunya

Atemptat i inestabilitat política han afectat menys del previst en el balanç anual del turisme a Catalunya que tanca amb 19,1 milions de turistes estrangers, un 5,5% més que l’any anterior y una despesa del turisme estranger que supera els 19.000 milions d’euros, 1.584 milions d’euros més que l’any anterior (+9,1%).

La Direcció General de Turisme ha ofert aquestes dades per contrarestar les declaracions d’alguns representants públics, com el nou secretari general de l’OMT, que afirmava que el procés sobiranista havia suposat una reducció del turisme d’entre un 15% i un 20% en l’últim trimestre de 2017. Unes declaracions que se sumen al càlcul realitzat per Exceltur (l’Aliança per a l’Excel·lència Turística) que considera que la inestabilitat catalana ha provocat una pèrdua de 319 milions en l’activitat turística.

 Balanç Catalunya 2017 %Variació 17/16
 

Turistes estrangers

19.134,7 5,5%
 

Despesa total (M EUR)

 

19.050,5

9,1%  
 

Despesa mitjana diària

 

168,1 €

3,5%  

El director general de Turisme, Octavi Bono, ha declarat sobre aquest balanç que “el fet que haguem crescut més en ingressos que en nombre de turistes indica que estem consolidant un model turístic de Catalunya més sostenible i competitiu”. I sobre l’afectació de la situació política ha explicat que “hem detectat un alentiment de l’activitat el darrer trimestre però aquest fet es va atenuant mes a mes, i malgrat aquesta alentiment hem tancat un any excel·lent”. Bono ha comentat que “el descens s’ha notat més a Barcelona que a la resta del país i ha tingut més incidència en el producte MICE que el vacacional, però en cap cas amb percentatges del 15% o el 20% que no responen a la realitat de les xifres”.

Bono ha afegit que l’afectació no ha estat la mateixa segons el mercat: “el descens ha estat més vinculat als mercats de proximitat que en els llunyans, però amb tot, el resultat global de l’exercici ha estat positiu”.

Segons aquestes primeres dades de la Direcció General de Turisme, les pernoctacions en establiments reglats hotelers i extra hotelers de Catalunya se situarien gairebé als 83 milions, un 4% més que al 2016.

PERNOCTACIONS (en milers) 2016 2017 % Variació 17/16
Estrangers 52.209.009 54.673.366 4,7%
Resta de l’Estat 9.532.838 9.662.796 1,4%
Catalans 18.080.198 18.659.747 3,2%
TOTAL 79.882.043 82.995.909 4,0%

Pel que fa a les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (27,9%) i de Rússia (22,7%), un mercat ja plenament recuperat, així com dels Països Nòrdics (7,3%), dels Països Baixos (6%) i del Regne Unit (4,9%). Com a mercat llunyà cal assenyalar el bon comportament de la resta d’Amèrica, que creix un 24,7%.

 

Nombre de turistes (en milers) 2017 % variació 17/16
França 4.557,2 -0,4%
Regne Unit 2.162,8 4,9%
Alemanya 1.559,2 1,3%
Itàlia 1.188,9 0,0%
EUA 1.105,3 27,9%
Països Baixos 781,9 6,0%
Països Nòrdics 799,0 7,3%
Rússia 688,7 22,7%
Bèlgica 442,9 1,8%
Resta d’Europa 2.806,1 2,9%
Resta d’Amèrica 1.043,7 24,7%
Resta del món 1.998,9 7,0%
TOTAL 19.134,7 5,5%

 

Despesa del turisme estranger per mercats emissors

La despesa total del turisme estranger continua creixent durant el 2017 en un 9,1% respecte l’any anterior, fins a superar els 19.000 milions d’euros. Pel que fa als mercats, cal destacar l’increment de la despesa dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (32,4%), Països Baixos (23,4%), Rússia (11%), Països Nòrdics (7,6%) i Alemanya (6,6%). I es produeix un bon comportament dels mercats de la resta d’Amèrica i de la resta del món.

Despesa (en milions d’euros) 2017 % variació 17/16
França 2.395,9 2,5%
Regne Unit 1.665,6 1,5%
Alemanya 1.253,1 6,6%
Itàlia 726,4 -4,6%
EUA 2.110,2 32,4%
Països Baixos 737,0 23,4%
Països Nòrdics 811,5 7,6%
Rússia 1.074,5 11,0%
Bèlgica 494,5 3,0%
Resta d’Europa 1.944,0 4,1%
Resta d’Amèrica 1.847,9 19,6%
Resta del món 3.990,0 6,6%
TOTAL 19.050,5 9,1%

Articles relacionats

Back to top button