superior

Destacat

Joan Carles Vilalta, director general de Turisme

“L’economia de la identitat és una aposta per un turisme de qualitat, amb demanda segmentada, desestacionalitzat i sostenible”

 

• Quin és el principal objectiu del Departament en matèria turística?

El principal objectiu és que Catalunya continuï sent referència turística mundial. En aquests moments, som la segona destinació turística europea, després d’Îlle de France, i en un món cada cop més globalitzat i competitiu el fet de mantenir aquesta posició és una prioritat.

Rebem 25 milions de turistes i volem mantenir aquest nivell, redistribuir-los en el territori i generar noves ofertes. Actualment, la principal capacitat d’atracció turística es concentra en un 20% del territori, bàsicament a la costa. Un bon repte és aconseguir que el 80% restant també sigui potencial captador de flux turístic.

Per aconseguir-ho, treballem en el que anomenem “economia de la identitat”, basada en el fet que en un món on les destinacions turístiques cada cop són més properes, la nostra pròpia singularitat ens permeti seguir sent atractius i competir amb altres arguments més enllà del preu. L’economia de la identitat és una aposta per un turisme de qualitat, orientat, amb demanda segmentada i, alhora, desestacionalitzat i sostenible.

• Hi ha articulada alguna línia d’ajut econòmic per a les empreses del sector turístic català en 2008?

Tenim tot un seguit de línies d’ajuts dirigides bàsicament cap a la petita i mitjana empresa, que és el gruix del nostre teixit d’indústria turística. Aquest ajuts estan adreçats per finançar des de la millora dels equipaments, a l’increment de la formació del personal, creació d’oferta complementària (activitats de lleure paral•leles…), línies d’ajuts territorials destinades a ajuntaments i ens locals, per a la creació de producte (intervencions de municipis, condicionament d’espais turístics, rutes temàtiques, senyalitzacions, centres d’interpretació del patrimoni…).

• Quin seria I’import d’aquest ajuts?

L’any passat, aquestes línies d’ajuts van ascendir a més de nou milions i mig d’euros.

• Recentment, el Departament va mostrar-se molt crític amb aquells hotels que aprofiten esdeveniments a la ciutat de Barcelona per incrementar els preus de manera important. Es prendrà alguna mesura per evitar-ho en el futur?

Que els preus pugin en funció de la demanda és un fet legal que deriva d’una llibertat del mercat, i el Departament no pot pas intervenir-los. Però sí que hem de ser conscients que això pot distorsionar greument la imatge turística del nostre país i, per tant, una situació com aquesta no s’hauria de tornar a repetir.

Cal dir que aquest fet de què parlem va ser molt minoritari, ja que el Gremi d’Hotels i la immensa majoria dels establiments de Barcelona i rodalies van signar un acord de preus, que va ser respectat. Aquest cas va estar molt lligat a la celebració del 3GSM i em consta que hi ha hagut un acord entre Turisme de Barcelona, els hotels i la organització d’aquest congrés mundial per tal que aquesta situació no es torni a repetir.

De tota manera, serem especialment vigilants amb els hotels que, repeteixo, aprofitant la legalitat, facin una activitat que perjudica la imatge de tot el sector i que, per tant, és contraproduent per a tothom.

• Un altre tema vinculat a l’allotjament que genera cert malestar, concretament a la ciutat de Barcelona, és el dels apartaments turístics. Quines actuacions ha endegat el Departament sobre aquest tema?

L’apartament turístic no té per què crear cap malestar. És cert que, determinades activitats en apartaments turístics han generat problemes, però aquestes es poden donar en altres casos. L’apartament turístic és una oferta turística absolutament legitima però que, en virtut de la seva regulació i de com estava fins ara, el nostre control no podia ser com desitjàvem. Fins ara, la legislació ens impedia realitzar una tasca d’inspecció.

El mes de novembre passat va ser aprovada la Llei de Dret a l’Habitatge, proposada pel Departament de Medi Ambient, que ens dota, a nosaltres i als ajuntaments, de tot un seguit de mecanismes i de capacitats d’inspecció i d’intervenció en els apartaments turístics. Amb això, aquesta activitat, legítima i necessària, es podrà desenvolupar amb normalitat per a tothom.

En aquest moments, estem elaborant el reglament de desplegament de la llei que serà la nova normativa bàsica dels apartaments turístics. A partir d’ara, tot apartament d’aquest tipus necessitarà una llicència municipal, que fins aquest moment no existia, fet que l’equipararà a qualsevol altre equipament turístic.

• Les agències de viatges estan davant d’un nou context, la irrupció de la contractació de viatges per internet els està fent una forta competència. Com veu el seu futur?

Ens trobem davant la directiva de Serveis, que suposa una obligació que ens marca Europa i certs compromisos comunitaris, que va molt lligada a la lliure circulació de capitals i persones. Això, òbviament, significarà certa modificació de la normativa d’agències de viatges ja que hem de fer la transposició d’aquesta normativa, sota risc de, en cas contrari, ser sancionats per la UE.

La contractació de viatges per internet és molt important, però hem de dir també que les nostres empreses d’intermediació, les agències, ja s‘estan adaptant a aquest nou món i moltes ja ofereixen serveis d’aquest tipus.

Tenim línies d’ajuts per a que les agències facin els seus portals i les seves línies de contractació electrònica. També cal tenir present que la contractació directa a través d’internet mai podrà oferir la garantia que dóna una agència de viatges. Amb l’agència hi ha una responsabilitat civil, una garantia i un seguiment durant el viatge, possibilitat de reclamar, etc., fets que suposen un dels seus grans actius, juntament amb la professionalitat dels seus treballadors.

Back to top button