superior

Allotjament

El futur pla director dels càmpings catalans serà estricte

La Generalitat de Catalunya està redactant el nou pla urbanístic que regula l’activitat d’acampada. Els primers documents posen límit a la proliferació de bungalows i mòduls en els càmpings.

Concretament limita al 50% les places que pot destinar cada instal·lació a aquesta modalitat. En cap cas els elements fixos i semimòbils poden superar la meitat de les unitats d’acampada.

Segons ha informat el diari Segre, el nou pla director afectarà tant als nous càmpings com a les ampliacions dels ja existents. Aquells que superin el límit de bungalous establert necessitaran una llicència d’Hotel, segons informa el mateix diari. La intenció del govern és evitar en sòl rústic el que denomina “urbanitzacions encobertes”. Si se sobrepassa la construcció d’elements fixos i mòbils estarà obligat a canviar de tipologia d’establiment i per tant el sòl en el qual queda construït ja no podria ser rústic i hauria de ser urbanitzable. Aquest punt és cabdal ja que delimita les possibilitats de molts d’aquests negocis, que per la seva naturalesa es troben en terreny rústic.

Tal com va avançar Comunicatur, la Generalitat va imposar una moratòria a les noves inversions de càmping a Catalunya. Aquesta aturada es prolongarà fins que el nou pla director estigui aprovat i sigui d’aplicació. La mesura va ser molt criticada en el seu dia ja que va deixar sense efecte desenes de projectes arreu del territori català que han suposat la congelació d’inversions molt importants.

Però aquest no és l’únic problema al qual s’enfronten els càmpings catalans. Un gran nombre de càmpings de Catalunya tenen una situació urbanística irregular per estar situats en zona inundable i han de revisar la seva situació per seguir la seva activitat. En 2016 va saltar l’alarma davant els controls de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’administració no es vol arriscar a que passi una catàstrofe en els càmpings que es troben en zona inundable. En un estricte compliment de la normativa molts establiments estarien condemnats a la seva desaparició.

Nou pla director per regular el sector dels càmpings catalans

Els càmpings catalans en perill en estar situats en zones inundables

Articles relacionats

Back to top button