superior

Estudis

Bons resultats al setembre en l’ocupació de l’entorn de Barcelona, sense efectes dels atemptats del 17 d’agost

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha donar a conèixer els resultats de l’ocupació als allotjaments turístics de la demarcació de Barcelona del mes de setembre, el primer sencer després dels atemptats del 17 d’agost i el darrer de la temporada alta estiuenca. Es el conegut com Informe Flaix, que recordem, recull les dades de l’entorn de Barcelona, sense la comarca del Barcelonès i per tant, sense la ciutat de Barcelona.

Els resultats globals són positius en comparació al setembre de 2016 i el creixement principal és dona en el turisme rural. Però el Laboratori també recorda que aquest setembre ha tingut dos caps de setmana llargs, el de l’11 de setembre i el del 25 de setembre, festiu a la ciutat de Barcelona.

HOTELS
– Ocupació mes de setembre: 82,9%.
– És l’ocupació més alta de tot el període 2010-2017.
– Creixement de 2,7 punts percentuals (pp) respecte el 2016.
– Per comarques, 9 de les 11 comarques de l’entorn de Barcelona tenen ocupacions superiors a les del 2016. Les dues que perden ocupació (Vallès Occidental i Berguedà) són molt discretes, de menys d’un punt percentual.
– Les comarques amb més ocupació, son, com és habitual, les de costa:
– Baix Llobregat 90,4%.
– Maresme 87,3%.
– Garraf 84,5%.

TURISME RURAL
– Ocupació mitjana mes de setembre: 45,5%.
– És l’ocupació més alta de tot el període 2010-2017.
– Creixement de 10,8 punts percentuals respecte al setembre de 2016.
– Per comarques, cal tenir present la presencia del Moianès com a nova comarca, que influeix en les dades del Bages, Osona i el Vallès Oriental, com s’ha remarcat al llarg de tots els Informes Flaix de l’estiu.
– Tres comarques tenen pèrdues d’ocupació: el Moianès (-6,9 punts percentuals), el Bages
(-3,2) i Osona (-0,7).
– Quatre comarques tenen creixements d’ocupació:
– Berguedà 23,8 punts percentuals i 54,7% d’ocupació.
– Anoia 12,8 pp i 33,8% d’ocupació.
– Alt Penedès 11,9 pp i 40,8% d’ocupació.
– Vallès Oriental 11,1 pp i 49,6% d’ocupació.
El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona recorda també que el Moianès és una comarca amb una oferta discreta de turisme rural i que el Berguedà és la comarca que té l’oferta rural més nombrosa.

CÀMPINGS
Els resultats globals són positius, però és mostren per marca turística, el que fa que englobin diverses comarques.
– Mitjana d’ocupació mes de setembre: 55,7%.
– 6,7 punts percentuals per sobre del valor mig del setembre del 2016.
– Dues marques presenten creixements positius: Costa Barcelona (+6,8 pp) i Pirineus (+13,2 pp) i la marca Paisatges Barcelona (que ve a ser el que abans se’n deia Catalunya Central) perd fins a 7,2 punts percentuals.
– El Berguedà (marca Pirineus) lidera l’ocupació en els càmpings, amb un valor mig del 73,9%.

APARTAMENTS TURÍSTICS
Les dades també és presenten a nivell de marca turística i no per comarques. L’ocupació mitjana és del 72,3%, amb 3 punts percentuals per sobre dels resultats del 2016.
– Costa Barcelona: ocupació mitjana del 80,3%. +2,3 punts percentuals per sobre el 2016.
– Paisatges Barcelona: 34,8%. + 6,3 pp.
– Pirineus Barcelona: las dades no s’han quantificat perquè aquesta marca, que només engloba la comarca del Berguedà, compte amb molts pocs apartaments turístics.

Resum de la temporada d’estiu 2017
Amb l’Enquesta Flaix d’ocupació turística del mes de setembre, el darrer de la temporada d’estiu, el Laboratori de Turisme fa també una valoració de la temporada alta.
La valoració és positiva, ja que l’estiu 2016 va presentar dades de rècord i aquest estiu s’han superat les xifres de l’any passat.
El Laboratori posa sobre la taula alguns factors que ho pugui explicar, com ara la recuperació del turisme de proximitat i nacional amb la complementarietat de la bona marxa del turisme internacional. I destaca els següents punts:
– Els atemptats del 17 d’agost no ha tingut efectes en les dades d’ocupació.
– En el cas dels hotels, xifres rècord en cada període analitzat (juny, juliol, agost i setembre).
– El comportament estacional es cada cop menys marcat.
– En el Turisme Rural s’han obtingut ocupacions màximes durant els 4 mesos analitzats.
– El comportament encara és més estacional, però la corba és menys accentuada.
– Pel que fa referència als càmpings, la temporada és bona a nivell global, tot i que el primer semestre va ser més fluix que el del 2016.
– Es constata un comportament irregular en els càmpings d’interior.
Apartaments Turístics: el comportament global és positiu, encara que és més moderat que en les altres tipologies d’allotjament.

Finalment, el Laboratori de Turisme, com sempre, recorda que les dades d’ocupació són només un dels principals indicadors de la situació turística, però n’hi ha d’altre com els ingressos, els preus, la despesa del turista i d’altres que també cal tenir presents per fer una valoració de la temporada més acurada.

Vull veure l’Informe Flaix del Laboratori de Turisme

Articles relacionats

Back to top button