superior

Estudis

Actualitzat el compte satèl·lit del turisme d’Espanya

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat l’actualització del compte satèl·lit que mesura el pes del turisme sobre el PIB espanyol.

El turisme va arribar als 154.487.000 d’euros l’any 2019, el que va representar el 12,4% del Producte Interior Brut. Aquesta xifra suposa un increment de tres dècimes sobre el PIB de 2018.

L’INE ha detallat com des de 2015 el pes del turisme al PIB ha crescut 1,3 punts, passant de l’11,1% al 12,4 corresponent a l’últim càlcul.

Una altra dada important d’aquest compte satèl·lit de 2019 és el de les persones que tenen una ocupació vinculada al turisme. En aquest sentit, l’ocupació en les branques econòmiques característiques del turisme va arribar als 2,72 milions de llocs de treball. Això va suposar el 12,9% de l’ocupació total de l’economia, una dècima menys que en 2018.

Igual que amb el PIB, l’INE també ha actualitzat la comparativa laboral dels darrers anys. Així, el pes de l’ocupació vinculada al turisme ha crescut 0,8 punts des de 2015, passant del 12,1% al 12,9% de l’ocupació total de l’economia.

Totes aquestes dades s’han publicat a final d’aquest any 2020 que tan mal comportament està donant per al sector. Quan es conegui el compte satèl·lit d’aquest exercici, aproximadament d’aquí a dotze mesos, es podrà calibrar la magnitud d’aquest horrorós any per al turisme i la repercussió que ha tingut sobre el conjunt de l’economia espanyola i el mercat laboral.

Articles relacionats

Back to top button