superior

Mercats

Retrocés del turisme estranger, situació inèdita

Per primera vegada en anys el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya i Espanya ha patit un retrocés. S’obre un nou escenari. Catalunya ha estat la destinació de l’Estat que més ha caigut (-6,7%). El descens global a Espanya ha estat del 2,6% respecte 2007.

En 2008 van arribar 14,2 milions de turistes estrangers a Catalunya (57,4 milions a Espanya) amb una baixada important especialment de França, principal mercat emissor. Las arribades per carretera dels turistes s’han reduït (-13,8%) i això ha afectat considerablement al mercat de proximitat francès que ha patit a Catalunya un descens del 16%. Segons les dades del Ministeri de Turisme, els mercats italià i britànic també han contribuït en aquest descens de turistes estrangers amb destinació Catalunya.

Malgrat el retrocés, Catalunya, amb més de 14 milions de turistes, manté una posició de lideratge a Espanya en quant a turisme internacional. Concentra una quota de mercat del 24,7%. Segueixen Catalunya, les Illes Balears amb 10,2 milions d’estrangers (quota de mercat del 17,9%); Canàries amb 9,3 milions d’estrangers (quota del 16,3%), i Andalusia amb 8,1 milions i 14,2% de quota.

Per Comunitats d’arribada el turisme estranger ha disminuït de forma generalitzada, únicament Madrid (+3,6%), Balears (+1,4%) i la C. Valenciana (+0,2%) han obtingut un balanç lleugerament positiu en 2008.

Arribades de turistes internacionals 2008 (per C. Autònomes)

La Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) als turistes estrangers desvetlla que el 83,94% havia estat amb anterioritat a Espanya i un 37% ha repetit 10 o més vegades.

Back to top button