superior

abajo

Mercats

Més de la meitat dels turistes estrangers de l’Estat arriben d’Alemanya i el Regne Unit

El 57,4% dels viatgers estrangers són alemanys (29,2%) i britànics (28,2%). A Catalunya el comportament és substancialment diferent i el mercat emissor francès concentra la meitat del volum turístic estranger.

La proximitat i les facilitats de transport, essencialment amb vehicle propi, fan de l’emissor francès un turista de proximitat pel sector català, quasi de tanta importància com pot ser el mercat interior o de la resta de l’Estat. En el conjunt de l’Estat, Alemanya se situa com a primer mercat emissor amb un augment de les pernoctacions i per la seva banda, el Regne Unit, en segon lloc, va disminuir el nombre de pernoctacions marcant una tendència negativa. Segueixen les pernoctacions dels viatgers de França i Itàlia són els següents mercats emissors en importància per al sector turístic espanyol i el 2007 van tenir un comportament positiu en el nombre de pernoctacions amb taxes interanuals del 1,2%, 2,6% respectivament.

Back to top button