superior

Aeri

El Prat guanya un 6,5% de passatgers durant 2010

Durant 2010 han transitat per l’aeroport de Barcelona-El Prat un total de 29.209.595 passatgers, un 6,5% més que durant l’any anterior, segons les dades fetes públiques per AENA. Aquest augment contrasta amb el descens que han patit la resta d’aeroports catalans: un 8% menys de passatgers a l’aeroport de Girona, i un 16,7% menys al de Reus.

El balanç de l’exercici 2010 evidencia, doncs, que l’arribada de la companyia de baix cost Ryanair a l’aeroport d’El Prat, el passat mes de setembre, ha influït decisivament tant en l’increment de passatgers que ha tingut aquest aeroport, com en els descensos considerables a Reus i Girona. Bona prova d’això és el fort augment de passatgers que ha experimentat l’aeroport de Barcelona durant l’últim trimestre de 2010, just després que Ryanair arribés a la terminal 2: gairebé un 13% al setembre, un 18% a l’octubre, un 15% al novembre i gairebé un 8% al desembre. Contràriament, només en el mes de desembre, l’aeroport de Girona va patir un descens de passatgers del 40%, i Reus un 25%, respecte del 2009.

Tanmateix, l’aeroport de Barcelona ha experimentat durant 2010 una lleu davallada pel que fa al nombre d’operacions: un total de 277.832, que representen una caiguda del 0,4% respecte de l’exercici anterior. A l’aeroport de Girona la caiguda del nombre d’operacions és d’un 10%, i al de Reus arriba a ser del 14%.

D’altra banda, en el conjunt dels aeroports espanyols el volum de passatgers ha experimentat, després de 2 anys amb resultats negatius, un augment del 2,7% respecte de l’any 2009. El total de 192.787.860 passatgers que han transitat durant 2010 pels aeroports espanyols suposa, segons AENA, “la consolidació de la recuperació del transport aeri a Espanya, després de la crisis que es va iniciar a mitjan 2007”. En aquest sentit, AENA destaca l’increment de passatgers que han experimentat els grans aeroports de l’Estat: Màlaga un 3,8%; Gran Canaria un 3,6%; Madrid-Barajas un 2,9% i Alacant un 2,7%.

Back to top button